واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1793
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
دردی در بافت‌های دهان که ناشی از ایجاد پیل گالوانی در میان آلیاژهای نامشابه پرکنندۀ دندان است
حوزه موضوعی: خوردگی، علوم پایۀ پزشکی
galvanic protection, sacrificial protection
کاهش یا به‌ حداقل رسیدن خوردگی یک فلز با اعمال جریان به آن از محلول به روش اتصال فلز به قطب منفی منبع جریان
حوزه موضوعی: خوردگی
galvanic series
مجوعه‌ای از فلزات و آلیاژها براساس پتانسیل خوردگی نسبی آنها در یک محیط معین
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی
ویژگی فلزی، معمولاً آهن، که با غوطه‏وری در حمام مذاب، با فلز روی پوشش داده ‏شده باشد
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی
پوششی از جنس روی خالص که به روش‌های مختلف مانند غوطه‌وری داغ یا نهشت برق‌کافتی یا مکانیکی ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: خوردگی
galvanized iron
ورقۀ آهن روی‏اندودشده
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی
ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگر، معمولاً آهن، با غوطه‏وری آنها در حمام مذاب
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی
اسبابی برای آشکارسازی یا اندازه‏گیری جریان‌های الکتریکی ضعیف
حوزه موضوعی: فیزیک‏
وسیله‌ای برای اعمال جریان ثابت بر روی الکترود به‌منظور بررسی واکنش‌های خوردگی و الکتروشیمیایی
حوزه موضوعی: خوردگی
نگاه کنید به: نگارۀ چگالی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
گرایش به این تفکر که احتمالات آینده الزاماً متأثر از رویدادهای گذشته هستند
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
گروهی خودیار متشکل از معتادان به قمار که با برنامه‌ای دوازده‌قدمی درمان می‌شوند اختـ . قُماگ GA
حوزه موضوعی: اعتیاد، روان‏شناسی
game animals
game
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
پرنده‌ای که برای تفریح و ورزش یا تأمین خوراک شکار می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game conservation
حفظ حیات‌وحش، ازجمله شکار، و تلاش برای افزودن جمعیت آن ازطریق اِعمال مدیریت صحیح در نواحی کم‌وسعت با منابع محدود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
پیشانه‏ای که مخصوص بازی‌های رایانه‏ای طراحی شده است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
هرنوع ماهی دریایی یا رودخانه‌ای که برای خوردن یا تفریح و ورزش صید می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game keeper
کسی که مراقبت از جانوران وحشی و جلوگیری از شکار غیرمجاز آنها را بر عهده دارد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game management
نوعی مدیریت حیات‌وحش که اهداف نیمه‌تجاری مانند تولید پروتئین و چرم نیز در آن گنجانده شده است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
گوشت پرندگان یا حیوانات وحشی یا پرورشی که شکار شده‌اند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا، گردشگری و جهانگردی
game park
game reserve
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game reserve, game park, game sanctuary
محلی که فقط در برابر شکار کردن محافظت می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game sanctuary
game reserve
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نوعی برنامۀ تلویزیونی که در آن با حضور مجری و شرکت‌کنندگانی که از قبل برگزیده یا از میان حاضران استودیو انتخاب شده‌اند مسابقه‌ای برگزار می‌شود؛ موضوع این مسابقات بسیار متنوع و جایزۀ آنها به‌صورت نقدی یا کالاست
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
game species
هریک از گونه‌های حیات‌وحش که برطبق محدودیت‌های مشخص و در فصل‌های مشخص شکار می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نظریه‏ای ناظر بر روش ریاضی در تصمیم‏گیری برای وضعیتی که در آن، دو یا چند کنشگر در کسب اطلاعات و امتیاز برای بُرد نهایی با یکدیگر رقابت می‏کنند و در این رقابت برنده یا بازندۀ مطلق وجود ندارد
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
game warden
کسی که بر اجرای مقررات حفاظت از شکار نظارت دارد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game, game animals
حیوانی که برای استفاده از گوشت یا دیگر اندام‌های آن یا صرفاً به خاطر تفریح شکار می‌شود متـ . صید
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
game, play 1
ورزشی که دربردارندۀ مجموعه‌ای از قواعد و قوانین است و شرکت‌کنندگان در آن معمولاً به‌صورت مستقیم در برابر هم قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند که ازطریق مهارت‌هایی مانند ضربه زدن، چرخاندن، حمل کردن یا به‌کارگیری اشیایی مانند توپ و گوی امتیاز کسب نمایند؛ خطرپذیری، قدرت تصمیم‌گیری، آمادگی جسمانی و موقع‌شناسی از دیگر الزامات آن است
حوزه موضوعی: ورزش
اتاق یا محلی عمومی در مهمان‌خانه/ هتل که در آن بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف برای مهمانان مهیاست
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی