واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
ESP 2
enhanced service provider
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: رسوب‏ده ایستابرقی
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
Espand
Peganum harmala
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
espionage film
spy film
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
نگاه کنید به: میزان رسوب سرخ‌گویچه
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
ماده‏ای دارای عطر یا طعم معمولاً خوش که از عصارۀ اندام‌های مختلف گیاهان به دست آید
حوزه موضوعی: عمومی
هریک از آمینواسیدهایی که بدن قادر به ساختن آنها نیست یا نمی‌تواند به‏ مقدار موردنیاز آنها را بسازد
حوزه موضوعی: تغذیه
essential area
safe area
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
essential dysmenorrhea, primary dysmenorrhea
دُش‏دشتانی که معمولاً با آسیب‌های لگنی همراه نیست و در زمان نخست‏دشتان رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: پزشکی
essential element
هریک از عنصرهای لازم برای زنده ماندن و رشد جانداران
حوزه موضوعی: شیمی
essential fat
چربی موجود در بخش‌هایی از بدن که برای حیات ضروری است و 3 تا 12 درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد
حوزه موضوعی: تغذیه
essential fatty acid
اسید چربی که بدن قادر به ساختن آن نباشد یا نتواند به مقدار موردنیاز آن را بسازد و درنتیجه لازم است در رژیم غذایی وجود داشته باشد
حوزه موضوعی: تغذیه، شیمی
ترکیب معطر و فرّاری که معمولاً از منابع گیاهی استخراج می‌شود و در روغن محلول است
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
essential pyroclast
آذرآواری با منشأ ماگما
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
Esser graft
inlay graft
حوزه موضوعی: پیوند
Esser's operation
epithelial inlay
حوزه موضوعی: پیوند
established dune
anchored dune
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
establishing shot
نمای دوری که موقعیت استقرار عناصر صحنه را نشان می‏دهد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
establishment of mails, création des dépêches (fr.)
مجموع مراحل چهارنخ کردن مرسوله‏ها و بسته‏بندی و بستن کیسه‏ها و مهروموم کردن و آماده‏سازی برای ارسال
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
estampe (fr.)
stamp pad
حوزه موضوعی: عمومی
estate duty, estate tax
مالیات بر ارثی که پیش از تقسیم ارث، ارزیابی می‌شود
حوزه موضوعی: اقتصاد
estate tax
estate duty
حوزه موضوعی: اقتصاد
ترکیبی که از واکنش الکل با اسید آلی با حذف مولکول آب حاصل شود
حوزه موضوعی: شیمی
esterification
واکنش الکل با اسید که به تشکیل استر منجر می‏شود
حوزه موضوعی: شیمی
esterified fatty acid, free fatty acid
محصول ترکیب اسید چرب آزاد با یک مولکول الکلی دیگر مثل گلیسرول
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا، شیمی
esthetic
aesthetic
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی
esthetic dentistry, cosmetic dentistry
یکی از زمینه‌های فعالیت در حرفۀ دندان‌پزشکی که با ایجاد ترتیب و شکل و رنگ مناسب به دندان‌ها ظاهری زیبا می‌بخشد
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
esthetician
aesthetician
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی
esthetics
aesthetics
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی
مقدار مجهول یک پارامتر یا تابع پارامتری که باید تحت شرایط معین با استفاده از مقدار مشاهدات نمونه‏ای، برآورد شود
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی