واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
consumer-to-consumer, C2C
نوعی تجارت الکترونیکی که بین اشخاص یا مصرف‌کنندگان منفرد صورت می‌گیرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کامل‌ترین شکل عشق دارای اجزای صمیمیت و شور و تعهد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
consummatory act
consummatory response
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
consummatory behaviour
consummatory response
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
consummatory response consummatory behaviour, consummatory act
مرحلۀ نهایی زنجیره‌ای از رفتارها که در جهت ارضای یک میل است و به کاهش سائقی مشخص می‌انجامد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
consumption
استفاده از مواد خام آلی یا فراوری‌شده تا مرحلة از بین رفتن یا تغییر یافتن آن
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نوعی گردشگری که در آن گردشگر با ماهیگیری و شکار مبادرت به استخراج منابع طبیعی از محیط و مصرف آنها می‌کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
cont. ship
containership
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
contact 1
نگاه کنید به: اتصال الکتریکی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
contact 2
مرحلۀ برخورد لبۀ ماه با لبۀ خورشید در کسوف یا لبۀ سایۀ زمین با لبۀ ماه در خسوف
حوزه موضوعی: نجوم‌
contact 3
contact surface 3
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
contact anemometer
بادسنجی که با قطع‌ووصل‌های الکتریکی متوالی در مدتی معین تندی باد را اندازه‏گیری می‏کند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
contact area
contact point
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
contact corrosion
خوردگی دو فلز غیرهم‌جنس، بدون پوشش محافظ، هنگامی که با یکدیگر و در یک مایع پس از تشکیل پیل برق‌کافتی در تماس باشند
حوزه موضوعی: خوردگی
contact extensometer
نوعی کشامدسنج که در هنگام آزمون به قطعه متصل است
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر
contact filtration
نوعی فرایند جداسازی که در آن ذرات جاذب با مایع مخلوط و پس از جذب مواد مورد نظر، مایع صاف می‏شود
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
contact hypothesis
فرضیه‌ای که براساس آن افراد یک گروه از طریق افزایش تماس با اعضای دیگر گروه‌ها ممکن است کمتر دربارة آنها پیش‌داوری کنند متـ . فرضیة تماس بین‌گروهی intergroup-contact hypothesis
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
نوعی بازدارندۀ خوردگی که از آن برای محافظت از محصولات فلزی در هنگام انتقال یا نگهداری موقت، استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
contact language
زبانی میانجی که برای تماس میان گویشورانی که زبان‌های مادری متفاوت دارند در موقعیت‌ها و مناطقی که با هم تماس پیدا می‌کنند، شکل می‌گیرد و به‌ کار می‌رود
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
contact lens
عدسی شیشه‏ای یا پلاستیکی که برای بهبود دید روی قرنیۀ چشم گذارند
حوزه موضوعی: پزشکی، عمومی
contact metamorphic aureole
هاله‏ای که در اطراف دگرگونی همبَری با فواصلی بین چند سانتی‌متر تا چند کیلومتر از تودۀ نفوذی به‌صورت زون‏بندی مشاهده می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
contact metamorphic rock
سنگی که براثر فرایندهای دگرگونی همبَری تشکیل می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
contact metamorphism
نوعی دگرگونی گرمایی‌ که در سنگ‌های همبَر یک تودۀ ماگمایی به وجود می‌آید
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
مینی که به محض اصابت به چیزی منفجر میشود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
contact nucleus
نوعی ذرۀ هواویز که ممکن است براثر تماس با سطح قطرۀ آب اَبَرسرد، هستۀ یخ را تشکیل دهد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
contact patch 1
بخش مشترک بین غلتشگاه ریل و غلتشگاه چرخ
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
contact patch 2
footprint
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
نوعی آفت‌کُش که بر روی گیاه پاشیده می‌شود و پس از تماس با آفت آن را از بین می‌برد
حوزه موضوعی: شیمی، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل
contact placement
قرار دادن توأم کود و بذر در خاک به‌گونه‌ای‌که بذر و کود در تماس مستقیم با هم قرار گیرند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
فرایند پوشش دادن فلز که در آن جریان موردنیاز، از عمل گالوانی بین فلز کار (work metal) و فلز ثانویه تأمین می‌شود
حوزه موضوعی: خوردگی