واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
constructive interference
ترکیب دو یا چند موج به‏نحوی‏که دامنۀ موج حاصل، از دامنۀ هریک از آنها بیشتر شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
constructive memory
حافظه‏ای که برخی اجزای آن از معلومات قبلی و اطلاعات عمومی فرد حاصل شده است، نه از آنچه از واقعه در یاد مانده است
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
constructive proof
نوعی برهان در ریاضیات که در آن وجود شیء مورد نظر ازطریق ساختن یا ارائۀ روشی برای ساختن آن اثبات میشود
حوزه موضوعی: ریاضی
آینده‌پژوهی نظریه‌ای که براساس آن انسان واقعیت را در ذهن خود می‌سازد نه با مشاهدۀ مستقیم جهان بیرون ریاضی مکتبی در فلسفۀ ریاضی که براساس آن اشیای ریاضی در صورتی وجود دارند که روش یافتن یا ساختن آنها شناخته شده باشد
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی، ریاضی
constructivism 2
رویکردی در مطالعۀ روابط بین‌الملل که بر روابط بین کارگزار و ساختار و تعامل این دو تأکید دارد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
constructivism 3, constructionism
دیدگاهی نظری مربوط به ادراک فعالانۀ افراد از جهان و تفسیر اشیا و رویدادهای پیرامون باتوجه‌به دانسته‌های قبلی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
نمایندۀ منصوب یک دولت در کشوری بیگانه برای حفظ و تأمین منافع اتباع آن کشور در کشور میزبان و تسهیل مراودات اتباع دو کشور
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consul-general
کنسولی که بر کار دیگر کنسولگری‌های کشور متبوع خود در حوزه‏ای تعیین‏شده نظارت دارد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
مربوط به کنسول و وظایف او
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
بسته‌ای حاوی مرسولۀ کنسولی دولت فرستنده به نمایندگی‌های کنسولی آن دولت در کشور پذیرنده
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consular functions
مجموعه‌اقدام‌هایی که برای حفظ و پیشبرد منافع و حقوق اتباع حقیقی و حقوقی دولت فرستنده در دولت پذیرنده انجام می‌گیرد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consular officer
هر عضو نمایندگی کنسولی در هر رده که به انجام وظایف کنسولی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
هر نمایندگی‌ که در سرتاسر یا بخشی از کشور پذیرنده صرفاً به انجام وظایف کنسولی می‌پردازند
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consular privileges and immunities
مجموعۀ امتیازها و مصونیت‌هایی که دولت پذیرنده برای نمایندگی‌های کنسولی و کارمندان کنسولی دولت فرستنده قائل می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
اداره‏ای که کشوری برای انجام امور کنسولی در کشور دیگر ایجاد می‏کند
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consulate-general
کنسولگری‏ای که در شهرهای اصلی میزبان مستقر است و بر کار دیگر کنسولگری‌های حوزۀ تعیین‏شدۀ خود نظارت دارد
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
consultant
informant
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
consultant
شخص یا سازمانی که دانش تخصصی خود را برای انجام یک کار مشخص در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار می‌دهد
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
مصالح و موادی که کاربرد عمومی دارند و در طول اجرای پروژه، غالباً صورت اولیۀ خود را از دست می‌دهند و جزئی از یک کالا یا فراورده یا سازه می‌شوند
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
میزان رضایت مصرف‌کننده از فراوردۀ تجاری
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
consumer confidentiality
patient confidentiality
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
consumer package, consumer packaging
نوعی بسته‌بندی برای جلب نظر مصرف‌کننده که معمولاً شامل بسته‌بندی اولیه یا گاه ثانویه‌ای است که برای دربرگیری و نگهداری و حفظ محتوای بسته از محل تولید تا مصرف به کار می‌رود
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
consumer packaging
consumer package
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
استقبال بیشتر مصرف‌کننده از یک محصول تجاری در مقایسه با محصول دیگر
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
consumer privacy
patient privacy
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
consumer research
پژوهش در بازاریابی کالا یا محصول مصرفی یا خدماتی
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
رفتار مصرف‌کننده در حوزه‌هایی مانند خرید محصول و توسعۀ محصول جدید و برچسب محصول
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
consumer security
patient security
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
consumer survey
مجموعه روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پاسخ مصرف‌کننده به محصول یا خدمات خاص
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
consumer-to-business, C2B
نوعی تجارت الکترونیکی که در آن پیشنهاد خرید کالا یا خدمات را فرد ازطریق اینترنت به شرکت‌های مربوط اعلام می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏