واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2335
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
business-to-business, B2B
نوعی تجارت الکترونیکی بین شرکت‌ها
business-to-consumer, B2C
نوعی تجارت الکترونیکی بین شرکت‌ها و افراد که در آن خریدوفروش کالا یا خدمات ازطریق وب صورت می‌گیرد
business-to-employee, B2E
نوعی تجارت الکترونیکی که در آن کارمندان درخواست لوازم و ملزومات کاری خود را به‌صورت الکترونیکی به شرکت‌های فروشنده ارسال می‌کنند
business-to-government, B2G
نوعی تجارت الکترونیکی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی
business-to-machines, B2M
نوع سریع‌تری از تجارت الکترونیکی که در آن شرکت‌ها از راه دور و ازطریق اینترنت با دستگاه‌های خودکار خود ارتباط برقرار می‌کنند
سواره‌رو مخصوص اتوبوس
حالتی که در حین آن وسیلۀ ارتباطی نمی‌تواند در اختیار کاربر یا برخوان دیگری قرار گیرد متـ . مشغول
بازۀ 60 دقیقه‌ای که در حین آن، کثرت مراجعات تلفنی از هر ساعت دیگری در شبانه‌روز بیشتر است
busy season
زمانی که میزان فعالیت‌های مهمان‌خانه‌ها / هتل‌ها یا تفریحگاه‌ها بسیار زیاد است
علامتی شنیداری یا دیداری که برای برخوان یا مبدأ شماره‌گیری ارسال می‌شود و نشان‌دهندۀ در دسترس نبودن خط است متـ . سیگنال اشغال
خدماتی شخصی که واحدهای پذیرایی ـ اقامتی سطح بالا ارائه می‌دهند
butler style service
نوعی پذیرایی که در آن مهمان‌ها خود غذا و نوشیدنی را از روی سینی‌هایی که میزبان‌یار‌ها می‌گردانند، برمی‌دارند
تیره‌ای از قاشق‌واش‌سانان چندساله و بدون کرک و آبزی یا رطوبت‌پسند و دارای ساقۀ زیرزمینی ضخیم و خزنده
سردۀ چندسالۀ آبزی از تیرۀ هزارنی‌ایان با یک گونه که بومی اوراسیاست و امروز در سرتاسر منطقۀ معتدل شمالی پراکنده است
پایه یا افزاره‌ای که هدف‌برگ بر روی آن نصب می‌شود
butt hook, bull hook
قلاب سنگینی که به تجهیزات انتهایی بسته می‌شود و خفت‌ها به آنها وصل می‌شوند
نوعی اتصال که در آن دو قطعه تقریباً در یک صفحه و در امتداد هم قرار می‌گیرند
butt log, buttom log
نخستین گرده‌بینۀ درخت بلافاصله بعد از کنده
سامانه‌ای که بافۀ برگشت و بافۀ اصلی را به یکدیگر متصل می‌کند و خفت‌ها بر روی آن بسته می‌شوند
نوعی سروصل که در آن دو سر اجزای تایر با زاویۀ 90 درجه بریده شده است
روشی در جوشکاری که در آن دو لبۀ قطعات کار در مقابل هم و تحت فشار قرار می‌گیرند و خط تماس آنها جوش داده میشود
تپه‌ یا پشتۀ جداافتاده در یک دشت
butter spread
پخشینه‌ای اغلب کم‌چربی که از چربی شیر تهیه می‌شود
butter substitute
فراورده‌ای که ظاهر و ویژگی مشابه با کره دارد، ولی ترکیبات سازندۀ آن متفاوت است
پدیده‌ای که در آن تغییرات کوچک در شرایط اولیۀ سامانۀ آشوبناک به اثراتی بزرگ منجر می‌شود
جدا شدن قطعه‌ای تقریباً مثلثی و شبیه به پروانه از استخوان‌های بلند
Butterfly Nebula
نام مشترک گروهی از سحابی‌های پخشیده ازجمله سحابی حشره و سحابی دمبل کوچک که در آسمان به شکل پروانه دیده می‌شوند
طرح‌واره‌ای برای ایجاد شبکۀ رایانه‌ای که براساس آن واحدهای یک سامانۀ چندپردازشی به‌گونه‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند که برای اتصال 2n پردازشگر به n مرحله نیاز است
buttermilk
مایعی که پس از کره‌گیری از خامه جدا می‌شود
butterscotch
فراوردۀ قنادی سختی که با جوشاندن شکر قهوه‌ای و کره یا شربت ذرت در آب تولید می‌شود