واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
macromineral, bulk element
مادۀ کانیایی که نیاز بدن به آن صد میلی‌گرم در روز یا بیشتر است
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
گونه‏ای از تیرۀ کبوتردریائیان و راستۀ کبوتردریایی‌سانان که بزرگ‌ترین عضو خانواده است؛ منقار زرد بزرگی دارد و سر و گردن و سینه‏اش قهوه‏ای روشن و باقی بدنش دارای رگه‏های قهوه‏ای است
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
گونه‏ای از تیرۀ کبوتردریائیان و راستۀ کبوتردریایی‌سانان با بدن خاکستری و آبی و سفید و منقار خاکستری روشن و نوک چنگک‌دار
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
macronutrient
ماده‌ای مغذی که منبع عمدۀ تأمین انرژی و مواد سازندۀ اندامگان‌هاست، شامل آب و کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها و چربی‌ها
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
گویچۀ سفید تک‏هسته‏ای بیگانه‏خوار درشتی که در بافت‌ها به سر می‏برد و از اجسام درشت تغذیه می‏کند * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
دروایانی که اندازۀ آنها بین 20 تا 200 میلی‌متر است
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
ماده‌ای که تخلخل‌هایی با قطر بیش از پنجاه نانومتر دارد
حوزه موضوعی: شیمی
نگاه کنید به: شارش‌شناسی
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
macroscopic anatomy
gross anatomy
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
پیش‌نشانگر زمین‌لرزه بر پایۀ حواس انسان
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
macroseismic epicentre
رومرکز زمین‌لرزه بر پایۀ مشاهدات میدانی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
مطالعۀ اثرهای محسوس زمین‌لرزه‌ها
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
دارا بودن بیش از چهارهزار گرم وزن در هنگام تولد
حوزه موضوعی: تغذیه
اصطلاح‌نامه‏ای که اصطلاحات بیش از یک حوزه را در بر می‏گیرد و ازنظر روابط معنایی از عمق کمتری برخوردار است
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
macrotrend
megatrend
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
macula 1
macule
حوزه موضوعی: پزشکی
macula 2
macula lutea
حوزه موضوعی: پزشکی
macula flava
macula lutea
حوزه موضوعی: پزشکی
macula lutea retina
macula lutea
حوزه موضوعی: پزشکی
macula lutea, macula 2, macula lutea retinae, yellow spot, limbus luteus, macula flava, punctum luteum, Soemmering's spot, Soemmering's foramen
فرورفتگی نامنظم مایل‌به زردی در روی شبکیه، در خارج از صفحۀ بینایی و اندکی پایین‏تر از آن
حوزه موضوعی: پزشکی
macule, macula 1
بخش کوچک مسطح تغییررنگ‏یافته یا کلفت‏شده‏ای از پوست که ناحیه‏ای متمایز از پوست بهنجار پیرامون خود باشد متـ . لکه 2
حوزه موضوعی: پزشکی
mad cow disease,bovine spongiform encephalopathy, BSE
بیماری مشترک بین انسان و حیوان که ازطریق مصرف گوشت گاو آلوده به انسان منتقل می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
made-for-television features
telepic
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
made-for-TV
telepic
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
made-for-TV movie
telepic
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
madison race
madison
حوزه موضوعی: ورزش
madison, American race, madison race
یکی از مسابقات راهه که به‌صورت هم‌آغاز برگزار می‌شود و در آن تیم‌ها هرکدام با دو دوچرخه‌سوار شرکت می‌کنند تا به‌تناوب جانشین یکدیگر شوند
حوزه موضوعی: ورزش
madreporite
عضوی منفذدار و شبیه به دکمه در خارپوستان که در سطح ورادهانی (aboral) قرار دارد و آب از آن خارج می‌شود
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، جانور‌شناسی
maestro (it.)
عنوانی بسیار احترام‌آمیز در عالم موسیقی که عمدتاً برای رهبران سازگان/ ارکستر، و نیز آهنگسازان و نوازندگان و مدرسان برجسته به کار می‌رود
حوزه موضوعی: موسیقی
نگاه کنید به: میدان شنیدپذیری کمینه
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی