واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2575
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
informatics, informatique (fr.)
دانش دریافت و انتقال اطلاعات
حوزه موضوعی: عمومی
مدیریت الکترونیکی داده‌های پزشکی و بالینی بیماران
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
نوعی انتزاع از جهان واقعی که در آن موقعیت داده به شکل مختصات بیان می‌شود و واحدهای پایه در آن عبارت‌اند از نقطه و خط و چندضلعی
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
enciphered data
داده‏ای روشن که تبدیل به رمز شده باشد و معنای آن برای گیرندۀ غیرمُجاز قابل درک نباشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نسخه‏ای از پیام یا داده که علاوه‏بر طرف‌های مُجاز برای کاربران دیگر نیز مفهوم باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‏هایی با ساختار شبکه‏ای خانکی مرکب از شبکه‏های سطری و ستونی
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
timber 2
درخت‌هایی که می‌توان از آنها الوار تولید کرد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: دار دایه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
converted timber
داری که به هر نوع محصول تبدیل‌ شده باشد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
درختی که شرایط مناسب برای رویش گیاهان بعدی را در عرصۀ جنگل فراهم می‏سازد و آنها را در برابر آسیب‌های محیط حمایت می‏کند متـ . دار پرستار
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
timber yard
محل نگهداری دار برای ارِّه‌بری و خشک کردن یا فروش
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
مجموع ارزش واقعی و مالی کل مایملک
حوزه موضوعی: اقتصاد
دارایی‌ها یا زیرساخت‌ها یا قابلیت‌هایی که برای حمایت از تجاری‌سازی و بازاریابی موفق یک نوآوری علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های اولیه لازم است
حوزه موضوعی: مدیریت فنّاوری
اقلامی از دارایی‌های ترازنامه که انتظار می‌رود در جریان فعالیت بنگاه، در طول یک سال مالی، نقد شوند
حوزه موضوعی: اقتصاد
هرنوع دارایی یا سند بهادار که فروش آن بدون پایین آوردن قابل‌توجه قیمت ناممکن باشد
حوزه موضوعی: اقتصاد
هرنوع دارایی که با کمترین کاهش قیمت و به‌سرعت به فروش برود
حوزه موضوعی: اقتصاد
دارایی‌هایی که معمولاً در جریان عادی کسب‌وکار فروخته نمی‌شوند و به‌دلیل تأثیر مستقیمشان در فعالیت اقتصادی، نگاه داشته می‌شوند
حوزه موضوعی: اقتصاد
دارایی‌هایی که نتوان از بابت آنها دریافت مبلغ مشخصی از پول را انتظار داشت
حوزه موضوعی: اقتصاد
نوعی دارایی که وجود عینی و مشهود دارد
حوزه موضوعی: اقتصاد
دارایی‌هایی که جدا کردن آنها از اموال غیرمنقول هزینه‌بر نیست
حوزه موضوعی: اقتصاد
نوعی دارایی که ماهیتی عینی و مشهود ندارد
حوزه موضوعی: اقتصاد
دارایی‌هایی که به‌سادگی نقد می‌شوند
حوزه موضوعی: اقتصاد
دستگاهی متشکل از یک یا چند دوّار برای انتقال چوب از پای کُنده به انبارگاه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
timber mill
ماشین برش در کارخانۀ چوب‌بُری
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
عرصۀ داربَری یا چوب‌کشیِ منتهی به انبارگاه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
انتقال اولیۀ چوب از پای کُندۀ درخت به انبارگاه جنگل
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
cable yarding, cable way, cable logging
بیرون بردن چوب از جنگل با استفاده از بافه متـ . داربَری کابلی
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نوعی داربَری با استفاده از چنگک مخصوص
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نوعی داربَری که در آن تنه‏ها بر روی زمین کشیده می‌شوند
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: داربَری بافه‏ای
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏