واژه‌نامه تعاريف قانونی


واژه‌نامه تعاریف قانونی، تعریف قانون‌گذار ايراني را از واژه‌هايي که در متن قوانين و مقررات به کار رفته‌اند، ارائه می‌کند. تعاریف در این واژه‌نامه از زبان قانون‌گذار و بنابراین قابل استناد هستند. واژه‌نامه تعاریف قانونی در اینجا تنها‌ واژه‌هایی را که با حرف‌ «الف» و «ب» آغاز می‌شوند،‌ در بر دارد. این واژه‌ها از چاپ دوم کتابی با نام فرهنگ تعاریف قانونی، نوشتة صفر بیگ‌زاده از انتشارات کلک صبا (1394) بر گرفته شده‌اند.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 187
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 757
اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی، آب در آن‌ها جمع شده و باقی می‌ماند
اصطلاح «برگ کوکا» یعنی برگ بوته کوکا به استثنای برگی که تمام اکونین و کوکایین و هرگونه «آلکالویید اکونی‌نیک» آن گرفته شده باشد
گواهی انجام معاینه فنی که توسط ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به متقاضی تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می‌گردد
گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست‌کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می‌گردد
سندی که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود
سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مزایده، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود
سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود
سندی است که در آن، مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود
منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در برنامه عمرانی پنج‌ساله هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود
منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن، هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه، کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد
گروهی از ناظرین می‌باشند که تحت نظارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، فرایند کنترل دوپینگ در مسابقات و گزارش‌دهی آنرا برعهده دارند. اگر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مسئولیت نمونه‌گیری در یک رقابت را برعهده داشته باشد، ناظران باید تحت نظارت یک سازمان مستقل قرار گیرند
برنامه همکاری، ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول با طرف خارجی توافق می‌نماید، مشروط بر این‌که موضوع آن در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده، امکان تجدیدنظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای زیارتی و صدور ویزا
برنامه‌های آموزش عمومی قرآن و فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی که با هدف تعمیم و تعمیق ایمان، شناخت و ارتباط و اُنس با قرآن انجام می‌شود
نشریه‌ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه‌های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی که دستگاه‌ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می‌نمایند
(معادل) هرگونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد
راهی که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا و در هر سمت حرکت، حداقل دارای دو خط عبور باشد
افراد بالاتر از 10 سال تمام که از تحصیل بازمانده‌اند «بزرگسال بی‌سواد» محسوب می‌شوند-
بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: 1) در صورتی که بزه در مرئیو منظر مأمورین کشف بزه‌ها واقع شده ویا بلافاصله مأمورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده ویا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند، 2) در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده ویا خود مجنیٌ‌علیه بلافاصله پس از وقوع بزه، شخص معینی را مرتکب معرفی نماید، 3) اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد، 4) وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود
بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل است که در حداکثر طغیان معمولی زیر آب قرار می‌گیرد
بستر اطلاعات، فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک است که جریان اطلاعات چندسطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داده‌ها در درون و بیرون سازمان را میسر می‌سازد. این بستر زیرساخت طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد تا قابلیت تعامل بین سیستم‌های رایانه‌ای در سازمان‌های مختلف افزایش یابد
مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه‌ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهای موجود در آن بسته
بسته نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو ویا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌ای‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال
بسته نرم‌افزاری که برای پدید آوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی ویا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد
بسته‌های پست سیاسی عبارت از بسته‌های محتوی نوشتجات رسمی دولتی است که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های سیاسی دولتایران با دول خارجه لاک شده و عبارتبا خط درشت روی آن نوشته شده و به وسیله چاپار سیاسی حمل شود
بسیج غیر نظامی عبارت است از تجهیز کلیه منابع و نیروهای غیر نظامی کشور به منظور وصول به حداکثر توانایی در ایجاد آمادگی ملی
کسانی هستند که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج، حداقل یک سال فعالیت مستمر با رده‌های مقاومت آن نیرو داشته باشند
بشکه عبارت است از 42 گالن آمریکایی در شصت درجه فارنهایت
عبارت از استوانه‌ای فلزی است که دارای حرکت دورانی یا گهواره‌ای بوده و روی پایه‌ای نصب شده و حرکت آن به وسیله موتور تأمین می‌گردد، قطعات کوچک ریخته‌گری یا سایر قطعات را به همراه مواد ساینده -با خاک سمباده یا بدون آن- در داخل بشکه ریخته و با به حرکت درآوردن دستگاه آن‌ها را پرداخت یا تمیز می‌کند
نوعی دستگاه مخلوط‌کن است که دارای یک محفظه استوانه‌ای بوده و عموماً بر روی دوپایه نصب شده و به طور مکانیکی در اثر چرخش حول محور خود، مواد مختلف را با هم مخلوط می‌کند
بشکه مخلوط‌کننده، عبارت است از استوانه گردنده‌ای که به طور مکانیکی مواد مختلف را با هم مخلوط می‌کند