واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 200
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
مطالعه ي نظام مند رابطه ي بين افراد و محيطي كه در آن كار مي كنند ، كه به عنوان مبنايي براي طراحي و ترتيب تجهيزات ، اثاثيه ، و مكان كار ، با هدف افزايش بهره وري و پرهيز از تأثيرات منفي بر ايمني ، سلامت ، آسايش ، و كارآمدي عمل مي كند . مترادف با : human engineering
يك سامانه ي اطلاعاتي ملي كه از گروهي از اتاق هاي تهاتر تشكيل مي شود كه دولت هاي فدرال از آن ها حمايت مالي مي كنند و « كتابخانه ي ملي آموزشي » آن ها را اداره مي كند . اين مؤسسه مقالات مجلات تخصصي و گزارش هاي پژوهشي در حوزه ي آموزشي و حوزه هاي مرتبط را نمايه سازي و چكيده نويسي مي كند ، و حاصل آن را در انتشارات چاپي با نام Current Index to Journals in Education ( نمايه ي جاري مجلات حوزه ي آموزش ) و Resources in Education ( منابع حوزه ي آموزش ) ، و در داده پايگاه « اريك » كه به صورت درونخطي ( يا در ايالات متحده بر روي سي دي رام در اكثر كتابخانه هاي آكادميك كه از برنامه ي آموزشي پشتيباني مي كنند ) در دسترس مي باشد ، منتشر مي كند . به فقره هاي نمايه شده در اريك حداقل يك توصيفگر موضوعي از « اصطلاحنامه ي توصيفگرهاي اريك » ( Thesaurus of ERIC Descriptors ) و يك عدد شش رقمي ( EJ number ) براي مقالات مجلات ، يا يك عدد شش رقمي ديگر ( ED number ) براي گزارش هاي پژوهشي ( اسناد ) تخصيص مي يابد . اسناد « اريك » ( كه بر روي ريزبرگه موجودند ) ، بر مبناي « عدد ئي دي » در قفسه هاي ريزبرگه ها كه معمولاً در بخش ريزنمودهاي كتابخانه قرار گرفته اند ، بايگاني مي شوند . براي بزرگنمايي و نسخه برداري از اسناد موجود بر روي ريزبرگه ها ، به دستگاه خواننده - چاپگر نياز است . اسناد « اريك » در « مركز بازتوليد اسناد اريك » به صورت درونخطي نيز موجودند . براي اتصال به سراصفحه ي اتاق هاي پاياپاي اريك را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : AskERIC
ERIC document ( ED )
گزارش پژوهشي درباره ي موضوعي در حوزه ي آموزش يا حوزه هاي مرتبط با آن ، كه به شكل مجزا چاپ شده يا اصلاً چاپ نشده و بر روي ريزبرگه و به صورت درونخطي ( از طريق اشتراك ) در « مركز بازتوليد اسناد اريك » موجود است . دسترسي به اسناد « اريك » توسط اكثر كتابخانه هاي آكادميك در ايالات متحده كه از برنامه هاي درسي پشتيباني مي كنند ارائه مي شود . ريزبرگه ها ي اريك بر مبناي « شماره ي ED » شش رقمي ( در قفسه هاي ريزبرگه كه معمولاً در بخش ريزنمودهاي كتابخانه قرار دارند ) بايگاني مي شوند .
آثار حاوي مطالب جنسي كه گمان مي رود موجب تحريك احساسات خواننده مي شود ، اما ارزش و كيفيت هنري نيز دارد . نمونه هاي اين نوع آثار معمولاً در مجموعه هاي شخصي و در مجموعه هاي ويژه ي كتابخانه هايي يافت مي شوند كه وجه تخصصي آن ها ، تاريخچه ي كتاب و نشر است . مقايسه كنيد با : curiosa pornography
جمع كلمه ي erratum . خطاهاي يافت شده در ادواري يا كتابي كه به چاپ رسيده اما هنوز توزيع نشده ، و با واردكردن در سياهه اي ( كه جداگانه روي قطعه ي كوچكي از كاغذ به نام « برگه ي غلطنامه » ) چاپ مي شود و معمولاً در ابتداي متن يا در پيش مطالب گنجانده شده ، به اطلاع خواننده مي رسد . مترادف با : corrigenda مقايسه كنيد با : paste - in
ERT
نگاه كنيد به : Exhibits Round Table
كليدي كه در گوشه ي چپ بالايي يك صفحه كليد استاندارد رايانه قرار گرفته ، معمولاً برچسب Esc دارد ، و به كاربر امكان مي دهد در توالي عملكردها ، به مرحله ي كنوني پايان دهد و يك گام به عقب برگردد .
escapist literature
داستاني كه به عنوان سرگرمي سبـُك نوشته شده و اصولاً هدف از آن ، مشغول كردن ذهن خواننده به دنياي تصور و خيال است . ژانرهاي رايج ، ر ُمانس ، داستان هاي علمي تخيلي ، مهيج ، . . . را شامل مي شوند .
ESL ( English as a Second Language )
كوته نوشتي براي « انگليسي به عنوان زبان دوم » ، كه شاخه اي از مطالعه و آموزش زبان انگليسي است .
نوعي كاغذ كه نام آن از نام گياهي زمخت با الياف كوتاه ( كه در منطقه ي مديترانه اي رشد مي كند ) گرفته شده . اين گياه هنگامي كه با خمير شيميايي چوب مخلوط شود ، روكش حجيم و نرمي توليد مي كند كه براي استفاده در چاپ الواح و كتاب هاي فاخر مناسب است .
espionage
عمل جاسوسي يا استفاده از جاسوس ( يا ابزار شنود ) به منظور جمع آوري نظام مند اطلاعات راهبردي كه دولت يك كشور يا مديريت يك سازمان بازرگاني ، ترجيح مي دهد محرمانه بماند . چنين اطلاعاتي وقتي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي نظامي مورد استفاده قرار گيرد ، « اطلاعات سري » ( intelligence ) ناميده مي شود . از آنجا كه بعضي از كتابخانه هاي پژوهشي در ايالات متحده دسترسي عمومي به اطلاعات فني و علمي را ( كه ممكن است مورد استفاده ي تخاصم آميز قرارگيرد ) تأمين مي نمايند ، خط مشي هايشان به دقت بررسي شده اند ( نگاه كنيد به Library Awareness Program ) . به ژانر فرعي داستان و فيلم سينمايي رمزآلود ( كه به داستان هاي جاسوسان و جاسوسي مي پردازند ) نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : suspense
نوشته ي ادبي كوتاهي به نثر كه خواننده ي عام را خطاب قرار مي دهد و معمولاً به طور متفكرانه و تا حدي عميق ، به موضوعي مي پردازد كه از نقطه نظر شخصي جستارنويس ( كه الزاماً به تحليل جامع يا نظام مندي كه در پايان نامه يا رساله انتظارش مي رود نمي پردازد ) بدان نگريسته شده است . اين نوع نوشتار از باب محتوا و سبك ، هيچ محدوديتي ندارد و جستارها ممكن است رسمي يا غيررسمي ، توصيفي ، روايتي ، متقاعدكننده ، فكاهي ، هجوآميز ، تاريخي ، زندگينگاشتي ، خودزندگينگاشتي ، يا انتقادي باشند . در بعضي از موارد ، جستارهايي كه ظاهري بسيار ساده و سطحي دارند چه بسا معنايي عميق تر و فلسفي داشته باشند . جستارهاي منتشرشده در مجموعه ها و ويژه نامه ها در « نمايه ي جستارها و ادبيات عمومي » ( Essay and General Literature Index ) نمايه مي شوند .
ESTC
نگاه كنيد به : English Short - Title Catalogue
قيمتي كه بخش فراهم آوري كتابخانه پيش بيني مي كند براي سفارش يك فقره يا يك اشتراك ، از سوي ناشر ، كارگزار ، سوداگر ، يا نهاد اشتراك ، محاسبه خواهد شد . قيمتي كه عملاً پرداخت مي شود ممكن است به خاطر تخفيف ، هزينه ي ارسال ، . . . بالاتر يا پايين تر باشد . نيز نگاه كنيد به : list price
در آرشيو ، واژه اي حقوقي براي ركورد يا سندي كه ديگر تحت مالكيت خالق اصلي يا نگهدارنده ي قانوني اش نيست .
كوته نوشت عبارت لاتين et alii ، به معناي « و ديگر افراد » ، كه در استنادهاي كتابنگاشتي بعد از نام اولين نفر از چند مشاركت كننده ( به جاي ذكر همه ي اسامي ) مي آيد . همچنين كوته نوشتي براي et alibi ( به معناي « و جاي ديگر » ) و et alia ( به معناي « و ديگر چيزها » ) .
et seq .
كوته نوشت عبارت لاتينet sequens به معناي « و بعدي » . جمع : seqq et ( و « آن هاي بعدي » ) .
كوته نوشت عبارت لاتين et cetera به معناي « و بقيه » يا « و الي آخر » ، كه براي كوتاه كردن يك سياهه به كار مي رود كوته نوشت ديگر : &c
تصوير يا چاپ ساخته شده از يك لوح فلزي يا شيشه اي كه بر روي آن ، طرحي با يك سوزن يا ديگر ابزار نوك تيز بر روي لايه اي از پارافين ، لاك ، يا ماده ي مقاوم ديگر ( به عنوان زمينه ي حكاكي ) به وجود آمده و وقتي در معرض شستشوي اسيدي قرار گرفته ، سطوحي كه بواسطه ي استفاده از سوزن ، لايه برداري شده اند خورده شده اند و در نتيجه طرحي پديد آمده كه مي توان براي توليد نقش بر روي كاغذ در چاپ برجسته ، آن ها جوهري مي كرد . مقايسه كنيد با : engraving
ETD
نگاه كنيد به : electronic theses and dissertations
Ethernet
« اترنت » كه طرح آن در سال 1976 در « زيراكس پارك » ارائه گرديد و با همكاري « اينتل » و « دي ئي سي » ايجاد شد ، به استاندارد معماري شبكه براي صنايع تبديل شد . « اترنت » رايج ترين فناوري شبكه ي محلي است كه در دنيا نصب شده و گراگاه ها را با استفاده از كابل زوج تاب ، كابل هم محور ، يا فيبرنوري به هم وصل مي كند . نيز نگاه كنيد به : packet switching
ethics
نگاه كنيد به : code of ethics
پيگيري زماني ريشه هاي يك كلمه تا آن جا كه ممكن است . اين كار معمولاً با روش هاي زبانشناسي تطبيقي انجام مي شود . بعضي از لغتنامه هاي تخصصي زبان ، اختصاصاً به ريشه شناسي مي پردازند . جامع ترين لغتنامه در اين زمينه « لغتنامه ي انگليسي اكسفورد » است .
انشاي كتبي يا شفاهي در ستايش يك شخص يا چيز ، بخصوص شخصي كه فوت كرده . مقايسه كنيد با : elegy
evidential value
نگاه كنيد به : archival value
ex - height
نگاه كنيد به : x - height
ex - lib .
نگاه كنيد به : ex - library copy ex libris
نسخه اي از يك كتاب يا فقره اي ديگر كه زماني ، يك كتابخانه مالك آن بوده و متعاقباً به دست سوداكار كتاب هاي مستعمل افتاده ، و معمولاً از روي مـُهر مالكيت ، صحافي كتابخانه اي ، يا برچسب عطف كتاب شناخته مي شود . اين نسخه ها ممكن است نشانه هايي از استفاده ي فراوان را نيز برخود داشته باشند و وضعيت اين نسخه ها ممكن است ارزش آن ها را براي كلكسيونرها كاهش دهد . مجلد مذكور ، اگر مـُهر « حذف » نخورده باشد ، ممكن است هنوز متعلق به كتابخانه باشد . كوته نوشت : ex - lib . x - lib .
عبارت لاتين به معناي « از كتاب هاي . . . » كه بر روي برگه ي تعلق ( و به دنبال فضايي كه براي درج نام مالك ، خالي گذاشته شده ) چاپ مي گردد . كوته نوشت : ex - lib .
اندازه ي واقعي صحافي يك كتاب ، كه به اينچ يا سانتي متر ( و مستقل از ابعاد برگ ها يا هر عنصر ديگر ) اندازه گيري مي شود . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، اندازه ي دقيق برحسب سانتيمتر ( در ناحيه ي « توصيف فيزيكي » از ركورد كتابنگاشتي ) ارائه مي شود . مترادف با : absolute size مقايسه كنيد با : book size