واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 228
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
پيش نمونه اي تكي از يك كتاب ، كه از تعداد برگ هاي ( معمولاً سفيد ) برابر با تعداد صفحات كتاب اصلي ، از كاغذي با كيفيت مشابه با محصول نهايي ، كه برش خورده و دوخته شده اما معمولاً صحافي نشده اند ، ساخته شده تا شمايي از حجم و قطع كاغذ به صحاف بدهد ، و به طراح گرافيكي در طراحي آراستمان لفافه ي جلد كمك كند . به آراستمان كامل همه ي صفحات يك كادر چاپي ( ازجمله قلم ، فونت ، و موقعيت بدنه ي كتاب ، عنوان ها ، تصاوير ، زيرنوشت ها ، . . . ) نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : shelf dummy
عمليات رايانه اي كه داده هاي خام را معمولاً با قالب بندي كم يا بدون قالب بندي ، از يك مكان به مكاني ديگر در سيستم ، كپي مي كند ( مثل انتقال محتواي حافظه به يك چاپگر يا صفحه ي نمايشگر به منظور نمايش دادن وضعيت برنامه اي كه هم اكنون از كار افتاده ، تا در تشخيص ماهيت مشكل ، از آن استفاده شود ) .
كتابي ، تقريباً با 20سانتيمتر ارتفاع ، كه از تاكردن صفحه ي كامل يك كاغذ كتاب و تشكيل كراسه هاي دوازده برگي ( 24 صفحه اي ) ساخته مي شود . نيز نگاه كنيد به : folio quarto octavo sextodecimo
تصويري كه ( در اصل سياه و سفيد تهيه شده و ) در دورنگ - معمولاً سياه و آبي تيره يا سبز تيره - چاپ شده . دورنگينگي امكان مي دهد كه رنگسايه ها را با هزينه هاي بسيار كم تري نسبت به چاپ تمام رنگي ، در تصوير به كاربرد . نيز نگاه كنيد به : halftone monochrome plate
در ارتباطات ، يك كانال با ظرفيت انتقال سيگنال ها در هر دو جهت ( دريافت و ارسال ) به صورت همزمان در شبكه هاي رايانه اي . اين امر معمولاً با استفاده از سيم هاي زوج ، يا با تقسيم « باندپهنا » به دو فركانس صورت مي گيرد . يك ارتباط نيم - دوسويه ( half - duplex ) قادر است سيگنال ها را به صورت متناوب اما نه همزمان ، در دو جهت ارسال كند ( مثل راديوي دوسويه ) . مترادف با : full - duplex مقايسه كنيد با : simplex به چاپگري كه به رايانه يا شبكه ي رايانه اي متصل شده ، و قابليت چاپ هر دو طرف صفحه ي كاغذ را دارد نيز گفته مي شود . اين وسيله كه موجب صرفه جويي در كاغذ مي شود ، چاپ از طريق كارايستگاه هاي دسترسي عمومي در كتابخانه ها را امكانپذير مي كند .
نسخه ي اضافي از يك فقره كه در مجموعه ي كتابخانه موجود است ، اما به آن نيازي نيست . كتابخانه هاي عمومي اغلب اقلام پرتقاضا را در نسخه هاي متعدد سفارش مي دهند ، و بعد با توقف گردش نسخه هاي تكراري ، آن ها را وجين مي كنند . مقايسه كنيد با : added copy در بازنگاري ، يك كپي دقيق از سند اصلي ( چه به شكل مثبت يا منفي ) كه مي توان از آن به جاي اصل استفاده كرد . به فرايند ايجاد نسخه هاي واحد يا متعدد از سند اصلي نيز اطلاق مي شود .
شماره گذاري صفحات به صورت تكراري ، معمولاً در صفحات مقابل هم ، كه عمدتاً در كتاب هايي به كار برده مي شود كه متن هاي متناظر دارند ؛ مثل يك متن ترجمه شده و همان متن به زبان اصلي .
ركورد كتابنگاشتي كه در فهرست كتابخانه بيش از يك بار پديدار شود . در فايل هاي « مارك » ، اين امر معمولاً وقتي اتفاق مي افتد كه يك ركورد بيش از يك بار در دستورالعمل هاي فهرستنويسي « اُسي ال سي » به كار مي رود . وقتي داده پايگاه كتابنگاشتي ايجاد يا روزآمد مي شود ، ركوردهاي تكراري ، در پردازش دسته اي ( كه به تكرارزدايي معروف است ) حذف مي شوند .
duplicate removal
نگاه كنيد به : deduping
duplicate resolution
نگاه كنيد به : deduping
مقدار توان يك ماده در حفظ انسجام خود ، وقتي كه ( مثلاً در استفاده ي زياد از بعضي مواد كتابخانه اي ) در معرض فشار قرار مي گيرد . يك ماده ي ماندگار ( durable ) ( مثل پارچه ي مومدار كه در بعضي از صحافي هاي كتابخانه اي به عنوان پوشش مورد استفاده قرار مي گيرد ) عموماً در شرايط استفاده ي معمول ، مدت نسبتاً طولاني دوام مي آورد . متضاد با : fragile
نگاه كنيد به : permanent paper
dust cover
نگاه كنيد به : dust jacket
لفاف كاغذي قابل برداشتن بر سطح بيروني كتاب هاي سخت جلد ، كه معمولاً به صورت رنگي چاپ مي شود و براي عرضه ي كتاب به صورت خرده فروشي و نيز به منظور حفاظت آن در برابر فرسودگي و پارگي ، روكش گلاسه به آن داده مي شود . روي روكش جلد حاوي عنوان ، نام كامل پديدآورنده ، و يك طرح گرافيكي مي باشد . عنوان ، همراه با نام خانوادگي پديدآورنده و نماد يا نام ناشر ، بر محل شيرازه ي روكش جلد نيز ظاهر مي شود . در اكثر كتاب هاي بازاري ، يك اعلانك تبليغاتي كه توسط ناشر نوشته شده بر سطح داخلي لبه ي برگردان ظاهر مي شود . لبه ي برگردان پشتي معمولاً حاوي اطلاعات كتابشناختي درباره ي پديدآورنده ، و احتمالاً عكس كوچكي از چهره ي او است . شابك بر پشت روپوش ، معمولا ً در گوشه ي پايين راست ، به دنبال نقل قول هايي كوتاه از بررسي هاي تأييدآميز از اثر ، چاپ مي شود . كتاب هاي درسي ، كتاب هاي مرجع و كتاب هاي علمي - فني معمولاً بدون روپوش منتشر مي شوند . اولين روپوش محافظتي كاغذي توسط ناشري در انگلستان در سال 1833 ارائه شد . از آن هنگام ، طراحي روپوش به يك فرم كاملاً مهارتي در هنر گرافيك ، و به عامل مهمي در هزينه ي توليد كتاب تبديل شد . در كتاب هاي مصور كودكان ، طراحي مورداستفاده در روپوش كتاب معمولاً توسط تصويرگر انجام مي شود . كوته نوشت : dj مترادف با : book jacket dust cover مقايسه كنيد با : wrapper نيز نگاه كنيد به : sleeve
نوعي ديسك نوري در اندازه اي مشابه با ديسك فشرده ، اما با ظرفيت ضبط بسيار بالاتر ( از جمله به اين دليل كه دو طرفه است ) . انتظار مي رود كه دي وي دي به عنوان رسانه ي مرجع براي تصاوير متحرك به منظور استفاده ي خانگي ، جاي ديسك هاي ويديويي ، ديسك ليزري ، و نوار ويديويي را بگيرد . دستگاه هاي خواننده ي دي وي دي مي توانند اكثر رسانه هاي سي دي را نيز بخوانند .
dwarf book
نگاه كنيد به : bibelot
در تزيين جلد ، مدت زماني كه وسيله ي داغ شده ي پرداخت ، با سطح چرمي يا پارچه اي در حال تزيين شدن ، در تماس است .
نقشه اي كه خطوط جريان و/ يا پيكان هاي با پهناي متغير در آن مورد استفاده قرار مي گيرند تا جهت و ميزان حركت ( مهاجرت ) ، اقدام ( مانورهاي نظامي ) ، يا تغيير در وضعيت ( آب و هوا ) را نشان دهند . مترادف با : flow map