واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 97
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
w . a . f . ( with all faults )
كوته نوشتي كه در بازار كتاب هاي قديمي براي اشاره به وضعيت كتابي مورد استفاده قرار مي گيرد كه « با وضع موجود » ( as is ) براي فروش ارائه شده ، و اگر نقصي هم در آن يافت شود ، قابل بازگشت دادن نيست .
پولي كه به يك فرد استخدام شده ، در برابر مجموع ساعاتي كه در يك دوره ي زماني ( هفتگي ، دوهفتگي ، ماهانه ) پرداخت مي شود و با نرخ ساعتي محاسبه مي گردد . كاركنان كتابخانه كه به صورت پاره وقت استخدام مي شوند معمولاً به صورت ساعتي حقوق مي گيرند . مقايسه كنيد با : salary
waiting list
نگاه كنيد به : desiderata
قفسه بندي يكطرفه ، كه در كنار ديوار و گاهي متصل به آن انجام مي شود - در برابر « قفسه ي خودايستا » ( كه معمولاً دوطرفه است ) و طوري طراحي شده كه دور از ديوار يا پشتيبان ديگر ، استقرار يابد . هر دو نوع قفسه بندي به صورت واحدهاي مجزا توليد مي شوند تا كتابخانه ها بتوانند رديف هاي با طول هاي مختلف را در كنار هم بچينند .
الگو يا تصوير تزييني پس زمينه اي ، كه پنجره ها ، گزين فهرست ها ، آيكون ها ، و ديگر عناصر بصري در يك محيط رابط گرافيكي ، بر آن پس زمينه به نمايش در مي آيند و جابه جا مي شوند و معمولاً در قالب فايل « جِي پگ » يا « گيف » ايجاد مي گردند . برخي از سامانه ها به كاربر اين امكان را مي دهند كه از ميان طرح هاي گوناگون ، يك كاغذديواري را انتخاب كند . فايل هاي طرح كاغذديواري به صورت درونخطي نيز از برخي سايت ها قابل تهيه اند . كاغذ ديواري ها را مي توان به گونه اي تهيه و تنظيم كرد كه عنصر بصري خاصي را ( مثل يك نشان ، علامت تجاري ، يا نماد ديگري كه نشانگر هويت يك مؤسسه است ) نمايش دهد . مقايسه كنيد با : screen saver
WAN
نگاه كنيد به : wide area network
wand
نگاه كنيد به : light - pen
want list
نگاه كنيد به : desiderata
warm boot
نگاه كنيد به : reboot
پيچيدگي يا خميدگي جلد كتاب ، كه پس از صحافي يا « پوسته گذاري » رخ مي دهد و به قدري زياد است كه مانع گشودگي كامل و هموار كتاب مي شود . اين وضعيت معمولاً به دليل رطوبت ايجاد مي شود . در كتاب هاي تازه صحافي شده ، اين وضعيت ممكن است به دليل تفاوت در ميزان انبساط و/ يا انقباض مواد مورد استفاده در پوسته يا روكش جلد ايجاد شود . با استفاده از مقواي كاملاً خشك شده ، آستر بدرقه اي كه رگه هاي آن به شكل طولي و از بالا به پايين است ، چسب هايي كه ميزان آب در آن پايين باشد ، و با اِعمال فشار مناسب ، مي توان تابيدگي را كاهش داد . در كتابخانه ها ، با نگهداري كتاب ها در مكان خشك و داراي تهويه ي مناسب ، تابيدگي كتاب ها را كنترل مي كنند .
يك دوره ي زماني ثابت كه در توافقات فروش مشخص مي شود و در طي آن ، فروشنده ملزم مي شود كه تجهيزاتي را كه خوب كار نمي كنند ، تعمير يا تعويض كند . با پايان يافتن دوره ي ضمانت ، خريدار بايد بهاي تعميرات را بپردازد ، مگر اين كه « قرارداد نگهداري » منعقد كرده باشد . به عنوان يك قاعده ي عام ، طول دوره ي ضمانت نشانگر اطمينان توليد كننده به محصول خويش است .
شيوه اي پْر كار در حفاظت مواد كه در طي آن براي برداشتن لكه ها ، نوشته ها ، زردشدگي ها ، يا اسيد موجود از روي يك فقره ي چاپ شده بر كاغذ ( مثل نقشه يا متن چاپي ) ، از يك محلول شيميايي ملايم استفاده مي شود ، سپس آن فقره زير پرس مي رود و « تجديد قطع » مي گردد . در مورد انتشارات صحافي شده ، طي اين فرايند معمولاً مستلزم صحافي مجدد مي باشد . در عكسبرداري ، عبارت است از غوطه وري عكس چاپ شده در آب جاري و تميز در فرايند ظهور ، به منظور فروشستن داروي ثبوت . عكس هايي كه به شكل نامناسبي شست وشو داده شوند ، نهايتاً تغيير رنگ مي دهند يا دچار فساد مي شوند .
water - damaged
مواد كتابخانه اي كه معمولاً به دليل نشتي ، سيلاب ، يا حادثه ي ديگر ، در معرض خيسي يا رطوبت قرار گرفته اند . قرار گرفتن مواد چاپي در معرض رطوبت ممكن است باعث بادكردگي ، تابيدگي ، لك زدگي ، و آلودگي به كپك و قارچ شود . ترميم آبخوردگي گاهي بسيار دشوار است . نيز نگاه كنيد به : preservation
كاغذي كه در طول يك خط خيس خورده ، از هم جدا شده تا خط پارگي ( در حيني كه الياف كاغذ به آرامي و بدون شكستگي از هم جدا مي شوند ) ، لبه ي پرزدار ، ناهموار و نرمي پيدا كند . از اين شيوه براي ترميم هاي چسبي ظريف در كتاب ها و ديگر مواد چاپي استفاده مي شود .
نشانه ي نسبتاً نيمه شفاف مربوط به كاغذساز ، كه از حرفنويسي و/ يا طرحي تشكيل مي شود كه در يك ورق كاغذ مرغوب ايجاد مي گردد و وقتي در برابر منبع نور نگه داشته شود ، به طور مبهم قابل مشاهده است . در كاغذسازي دستي ، اين طرح با دوختن يا لحيم كردن مفتول هاي به هم تابيده به قالب كاغذ ( كه موجب نازك تر شدن لايه ي الياف خيس كاغذ بر روي سيم ها مي گردد ) ايجاد مي شود . در كاغذسازي ماشيني ، اين مفتول ها با استفاده از استوانه اي به نام « غلتكِ نقش » بر روي الياف خيس كاغذ فشرده مي شود . هدف از كاربرد ته نقش ها در اصل شناسايي توليدكننده و تعيين تاريخ توليد بود ، ولي به مرور زمان ، براي تعيين قطع كاغذ مورد استفاده قرار گرفتند . ته نقش هاي كنوني گاهي براي پيشگيري از جعل سند مورد استفاده قرار مي گيرند . كاغذ مورد استفاده در ويراست فاخر ممكن است داراي ته نقش باشد تا معلوم كند كه اين كاغذ ، مخصوصاً براي آن ويراست توليد شده . مترادف با : papermark نيز نگاه كنيد به : countermark در واژه پردازي ، حرفنويسي يا طرحي كه با رنگ خاكستري بر روي يك صفحه چاپ مي شود و ظاهراً متن بر روي آن سوار شده است؛ مثلاً كلمه ي « پيش نويس » با رنگ خاكستري بر همه ي صفحات ، در زير متن چاپ مي شود تا نشان دهد كه متن مذكور ، نگارش نهايي نيست . « ته نقش رقومي » ( digital watermark ) عبارت است از توالي بيت هايي كه با مهارت ، در يك فايل داده اي ( مثل يك سي دي صوتي ، يا فيلم سينمايي بر روي دي وي دي ) گنجانده شده اند تا به شناسايي نسخه هايي كه با تخطي از قانون حق تكثير ، توليد يا توزيع شده اند كمك كنند .
وضعيت كتاب يا اثر چاپي ديگري كه برگ ها يا صحافي آن بر اثر تماس با آب ، تغيير رنگ داده است . نيز نگاه كنيد به : water - damaged
Web
نگاه كنيد به : World Wide Web ( WWW )
Web address
نگاه كنيد به : URL
نرم افزار خدمتگير كه كدهاي فرامتني ( اچ تي ام ال ) را كه صفحات وب با آن نوشته مي شوند تفسير و ترجمه مي كند و امكان مشاهده ي گرافيكي اسناد و ديگر فايل هاي داده اي موجود در اينترنت را فراهم مي كند . در ايالات متحده ، رايج ترين مرورگرهاي مورد استفاده عبارت اند از « اينترنت اكسپلورر » ( مايكروسافت ) و « نت اسكيپ ناويگيتور » . ظاهر يك صفحه ي وب ، بسته به نوع و نگارش مرورگري كه براي مشاهده ي آن مورد استفاده قرار مي گيرد ، ممكن است كمي تغيير پيدا كند .
موتور كاوشي كه پايگاه هاي وب را بر مبناي محتواي موضوعي ، در سلسله مراتبي از دسته بندي هاي موضوعي ( از عام ترين تا خاص ترين موضوع ) سازماندهي مي كند؛ مثلاً پيوندهايي كه به سايت هاي مربوط به « سازمان هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني » داده شده اند در « ياهو! » به ترتيب زير مرتب شده اند : Reference Libraries Library and Information Science Organizations « ميم » ( يو آراِل ) در نمايه ي وب ممكن است بازتاب دهنده ي ترتيب سلسله مراتبي باشد؛ مثل : dir . yahoo . com/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Organizations
Web manager
نيز نگاه كنيد به : Webmaster
سند الكترونيكي كه با زبان « اچ تي ام ال » نوشته شده ، در يك خدمتگر وب ذخيره گرديده و با استفاده از نرم افزار مرورگر وب ، در يك نشاني منحصربه فرد اينترنتي به نام « ميم » دسترس پذير است . اين صفحه معمولاً يكي از مجموعه فايل هاي مرتبط و به هم پيوسته اي است كه با همديگر ، يك پايگاه وب را تشكيل مي دهند . صفحه ي وب ممكن است شامل متن قالب بندي شده ، مطالب گرافيكي ، عناصر صوتي و/ يا ويديويي ، و پيوندهايي به ديگر فايل هاي اينترنت باشد . نيز نگاه كنيد به : personal Web page
رايانه اي كه ( در پاسخ به درخواست هاي رايانه هاي خدمتگير ، كه نرم افزارهاي مرورگر وب بر روي آن ها نصب شده اند ) قابليت تأمين دسترسي اينترنتي به منابع و خدمات مبتني بر وب را دارد . خدمتگر وب شامل سخت افزارهاي لازم ، و نيز سيستم عامل ، پروتكل هاي « تي سي پي/ آي پي » ، نرم افزار خدمتگر ، و محتواي اطلاعاتي پايگاه هاي وب است ، كه همگي بر روي آن نصب شده اند . نرم افزار خدمتگر وب به منظور قبول درخواست هاي كاربران براي فروفرستي فايل هاي صوتي ، تصاوير و متن هاي « اچ تي ام ال » طراحي شده است . نيز نگاه كنيد به : client - server
گروهي از صفحات وب به هم پيوسته كه بر روي يك خدمتگر وب نصب شده اند و 24ساعته براي كاربران اينترنتي كه مجهز به نرم افزار مرورگر باشند ، دسترس پذير است . بيش تر پايگاه هاي وب به منظور بازنمايي حضور درونخطي يك شركت ، سازمان ، يا مؤسسه ايجاد مي شوند ، يا حاصل كار يگ گروه يا يك فرد هستند . صفحه ي اصلي يا صفحه ي خوشامد ( كه سراصفحه ناميده مي شود ) معمولاً عنوان پايگاه ، نام شخص ( يا اشخاص ) مسئول ايجاد و نگهداري آن ، و تاريخ آخرين روزآمدسازي را در خود دارد . املاي ديگر : Website
نشان بازرگاني « مايكروسافت » كه به فناوريي اطلاق مي گردد كه كاربر را قادر مي سازد به كاوش در وب با استفاده از تلويزيون ( به جاي رايانه ي شخصي ) بپردازد . يك جعبُك تنظيم بر روي تلويزيون نصب مي شود كه حاوي يك مودم قياسي مي باشد . كار اين مودم ، اتصال به اينترنت از طريق خط تلفن و تبديل داده ها به قالبي است كه بتوان بر صفحه ي تلويزيون نمايش داد . مسيريابي با استفاده از يك ابزار كنترل ازراه دور دستي ، يا يك صفحه كليد ( اختياري ) انجام مي شود . براي حصول دسترسي ، كاربر بايد از يك تأمين كننده ي خدمات اينترنت ، حساب اعتباري كسب كند . مترادف با : Internet TV
ارسال همزمان برنامه هاي صوتي يا ويديويي زنده يا تأخيري در وب جهانگسترد براي همه ي كساني كه داراي تجهيزات مورد نياز براي دريافت آن هستند - معادل اينترنتي پخش عمومي راديويي يا تلويزيوني . در مفهوم خاص تر ، ارسال يك محتواي واحد وِبي ( صوتي ، ويديويي ، گرافيكي ، متني ) براي گروهي از كاربران اينترنت ، بر مبناي نيازها يا علائق فردي آن ها . مترادف با : netcast
نگارش تقويت شده اي از داده پايگاه كامل « رده بندي دهدهي ديويي » كه در دسترس اعضا و كاربران « اُسي ال سي » مي باشد و همراه با پروژه ي فهرستنويسي درونخطي « كورك » مي توان از آن براي توليد شماره ي رده ي ديويي براي صفحات وب و ديگر منابع الكترونيكي استفاده كرد . براي كسب آگاهي بيش تر درباره ي « وب ديويي » اينجا را كليك كنيد .
سياهه ي شمارشي از منابع رقومي در يك مقوله يا موضوع بخصوص كه به شكل چاپي ( يا در وب ) قابل دستيابي است . نوعاً « ميم » هاي هر پايگاه وب كه در چنين سياهه ي منابعي گنجانده شده باشند ، در سند « اچ تي ام ال » نيز جاي داده شده اند و در نتيجه كاربران مي توانند با كليك كردن روي پيوند فرامتني آن ، به پايگاه مورد نظر متصل شوند . « اُسي ال سي » با پروژه ي « كورك » در حال ايجاد داده پايگاهي از رهياب هاي الكترونيكي است تا در تلفيق و سازماندهي راهنماهاي موضوعي مربوط به منابع چاپي و رقومي ، به كتابداران كمك كند . نيز معروف به : subject gateway
صفحه ي وبي كه سياهه اي از پيوندها و/ يا توضيحات مرتبط با يك مقوله يا موضوع را ( با دامنه ي گسترده يا محدود ) كه با ترتيب زماني معكوس مرتب شده اند ( و تازه ترين قطعات اطلاعاتي افزوده شده ، در صدر صفحه مي آيند ) ارائه مي دهد . نمونه اي از اين صفحات در حوزه ي علوم كتابداري و اطلاع رساني LISNews . com است كه موارد ارسالي خوانندگان را نيز مي پذيرد . سياهه اي از وبلاگ هاي كتابخانه اي را نيز در Library News Daily مي توان ديد . مترادف با : blog فرايند ايجاد و نگهداري وبلاگ را « بلاگداري » ( blogging ) مي نامند .
Webmaster
فردي كه مسئول مديريت و نگهداري يك پايگاه وب است ، و غالباً همان شخصي است كه آن را طراحي كرده ، و نامش ( همراه با يك پيوند تماس ) معمولاً نزديك به پايين صفحه ي اصلي يا « صفحه ي خوشامد » ذكر مي شود . در كتابخانه ها ، مدير وب ممكن است كتابدار سيستم ها ، تكنيسين ، يا شخصي باشد كه دانشي در باب « اچ تي ام ال » و خدمتگرهاي وب دارد . براي اتصال به « مركز مرجع مديران وب كتابخانه ها » ( در كتابخانه ي رقومي دانشگاه بركلي ) اينجا را كليك كنيد . مترادف با : Web manager