واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 229
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
صفحه اي از محتواي ويرايشي يا تبليغات ، كه براي استفاده به عنوان بريده ي جرايد يا نسخه ي فايلي ، از يك ادواري يا اثر انتشاراتي ديگر ، كنده مي شود .
tear test
نگاه كنيد به : grain
نسخه ي تبليغاتي كه به وسيله ي بخش بازاريابي يك شركت انتشاراتي ، عرضه مي شود . معمولاً اين واژه بر روي لفاف جلد كتاب جديد چاپ مي گردد تا خواننده را به گشودن لفاف و آزمودن متن ترغيب كند .
techie
نگاه كنيد به : technician
technical journal
مجله اي كه به يك شاخه ي بخصوص از مهندسي يا فناوري اختصاص يافته ، و براي تكنسين هاي آن حوزه ، اطلاعات ارائه مي كند .
كتابخانه اي كه از يك يا چند تا از علوم كاربردي ( مثل علوم رايانه يا مهندسي ) پشتيباني مي كند . كتابخانه ي فني ممكن است يك كتابخانه ي شاخه در يك دانشگاه بزرگ ، يك مجموعه منابع چشمگير در يك كتابخانه ي بزرگ عمومي يا آكادميك ، يا يك كتابخانه ي ويژه باشد كه به وسيله ي يك بنگاه خصوصي يا نهاد دولتي اداره مي شود . نيز نگاه كنيد به : National Technical Information Service
همه ي فعاليت ها و فرايند هاي دخيل در فراهم آوري ، سازماندهي ، آماده سازي ، و نگهداري مجموعه هاي كتابخانه اي ( از جمله فهرستنويسي و آماده سازي ظاهري ) كه معمولاً توسط بخش « خدمات فني » كتابخانه در « پشت صحنه » انجام مي شوند . اگر تعداد كاركنان اين بخش ناكافي باشد ، موجب انباشت عقب افتادگي ها مي گردد . نيز نگاه كنيد به : centralized processing
technical report
مقاله يا مطلب علمي در توصيف پژوهش يا پيشرفت هاي ديگر علمي در حوزه اي از علوم كاربردي . اين گزارش هنگامي كه به يك نهاد نظامي تسليم مي شود ، ممكن است « طبقه بندي » شود ، يا موضوع محدوديت هاي ديگري از باب دسترسي قرار گيرد . نيز نگاه كنيد به : National Technical Information Service
technical services ( TS )
عمليات كتابخانه اي مرتبط با فراهم آوري ، سازماندهي ( كنترل كتابنگاشتي ) ، آماده سازي ظاهري ، و نگهداري مجموعه هاي كتابخانه اي . در برابر ارائه ي خدمات عمومي ، آماده سازي فني به صورت « پشت صحنه » اي ، و معمولاً در « بخش خدمات فني » انجام مي گيرد . براي اتصال به پايگاه وب Technical Services Unlimited اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : ALCTS
شخصي كه داراي تخصص ويژه در نگهداري دستگاه هاي پيشرفته ي فني ، بويژه رايانه و تجهيزات علمي است . كتابخانه هاي داراي سامانه هاي خودكار ، به خدمات يك « فني كار » ( techie ) براي سرپا نگه داشتن نرم افزارها و سخت افزارها نياز دارند . مقايسه كنيد با : systems librarian
teg
نگاه كنيد به : gilt edges
TEI
نگاه كنيد به : Text Encoding Initiative
فرايند ارسال و دريافت سيگنال يا پيام از مسافت دور از راه تلگراف ، تلفن ، راديو ، تلويزيون ، كابل ، ريزموج ، يا هر روش الكترومغناطيسي ( كه فناوري نوين اطلاعاتي به آن وابسته است ) . همچنين هر گونه انتقال ، پخش ، يا دريافت سيگنال ها از راه هاي مذكور . مقايسه كنيد با : telecommunications
هر يك از پيام هايي كه از طريق تلگراف ، تلفن ، راديو ، تلويزيون ، كابل ، ريزموج ، يا راه هاي الكترومغناطيسي ديگر منتقل و/ يا دريافت مي شود . گاهي مترادف با : telecommunication
كاركردن از خانه با استفاده از يك رايانه و پيوندهاي مخابراتي به جاي طي سفر براي رفتن به يك اداره به منظور انجام كار . برخي از كاركردهاي كتابخانه اي ( مثل طراحي و نگهداري پايگاه هاي وب ) را مي توان از راه دور انجام داد ، ولي بيش تر كاركنان كتابخانه در محل كار مي كنند .
كنفرانس دوطرفه بين دو يا چند نفر با استفاده از فناوري انتقال صدا و تصوير ، كه شركت كنندگان را قادر مي سازد به صورت همزمان و بدون نياز به ملاقات يكديگر ، در مكان فيزيكي واحد يكديگر را ببينند و صداي هم را بشنوند .
اثر انتشاراتي با جلد كاغذي در قطع بزرگ كه يك شركت تلفن به صورت سالانه و بدون دريافت هزينه ، در ميان مشتريان خود توزيع مي كند و حاوي سياهه ي الفبايي از نام ، شماره تلفن ، و نشاني افراد خدمت گيرنده در يك شهر ، شهرستان ، يا ناحيه ي جغرافيايي است . اين سياهه در بخشي به نام « سپيد صفحات » ، و سياهه ي الفبايي پيشه ها همراه با شماره تلفن و نشاني آن ها در دنباله ي آن و در « زرد صفحات » چاپ مي شوند . در مورد شهرهاي بسيار بزرگ ، سپيدصفحات و زردصفحات ممكن است در مجلدهاي جداگانه منتشر شوند . مجموعه هاي كتابخانه اي متشكل از كتاب هاي چاپي تلفن عمدتاً با فهرست هاي راهنما كه به صورت درونخطي و بدون هزينه از طريق اينترنت قابل دستيابي اند ، جايگزين شده اند .
نمايشي كه براي ضبط در استوديو و پخش تلويزيوني ( به جاي اجراي زنده بر روي صحنه ، يا ثبت به صورت فيلم سينمايي ) نوشته مي شود . مترادف با : television drama
نوعي خدمات پخش يكطرفه كه امكان نمايش اطلاعات رقومي ( مانند زيرنوشت يا آخرين اخبار جديد ) را كه به وسيله ي يك ايستگاه تلويزيوني پخش مي شود ، بر روي گيرنده ي تلويزيوني فراهم مي آورد . چنين گيرنده اي تنظيمات خاصي دارد تا بتواند متن و گرافيك را بنا بر يك برنامه نويسي منظم ( معمولاً به صورت كادر ) با هم تلفيق كند . مقايسه كنيد با : videotex
نرم افزار رقابت پايانه اي كه از پروتكل « تي سي پي/ آي پي » تبعيت مي كند ، و به كاربر امكان مي دهد كه به يك پايانه يا رايانه ي دوردست متصل شود و از سامانه هاي آن ، گويي كه در محل حضور دارد ، استفاده كند . تل نت كه براي انتقال متن طراحي شده بود ، زماني در كتابخانه ها براي تأمين دسترسي دوردست به فهرست هاي درونخطي ، وسيعاً مورد استفاده قرار مي گرفت ، ولي دسترسي گرافيكي و مبتني بر وب به منابع الكترونيكي ، جاي آن را گرفته است .
temporarily out of print ( TOP )
واژه اي كه در برگه ي اعلام قيمت ، از سوي ناشر مورد استفاده قرار مي گيرد تا نشان دهد كه عنوان سفارش شده را نمي توان ارائه داد زيرا آخرين چاپ ، به فروش رفته و تمام شده؛ و به خريداران آتي اطلاع دهد كه انتظار مي رود در آينده ي نزديك ، نسخه هاي ديگري از چاپخانه به دست ناشر برسند . مقايسه كنيد با : out of print at present نيز نگاه كنيد به : out of print
temporarily out of print ( TOS )
واژه اي كه در برگه ي اعلام قيمت ، از سوي ناشر مورد استفاده قرار مي گيرد تا نشان دهد كه عنوان سفارش شده را نمي توان ارائه داد زيرا موجودي كنوني به پايان رسيده ، ولي انتظار مي رود نسخه هاي ديگري ( معمولاً از صحافي يا توليدكننده ) به دست ناشر برسند . مقايسه كنيد با : out of stock نيز نگاه كنيد به : in stock
اسنادي كه از سوي توليدكننده ي آن ها انتظار مي رفته كه فقط تا مدت كوتاهي سودمند باشند ، داراي هيچگونه ارزش آرشيوي نيستند ، و هنگامي كه ديگر نيازي به آن ها نباشد ( بدون اين كه خسارتي به فرد يا سازماني وارد شود ) مي توان آن ها را حذف يا نابود كرد؛ مثل روايت هاي پيش نويس ، كه براي مستندكردن يك فرايند ، به وجود آن ها نيازي نيست .
فضايي كه در يك ساختمان كتابخانه اي يا آرشيوي ، يا در محلي جداگانه واقع است و مواد ، تجهيزات ، يا تداركات تا مدت كوتاهي در آنجا نگهداري مي شوند تا بعداً آماده سازي ، نصب ، توزيع ، به مكان دائمي منتقل ، يا به طريق ديگري رسيدگي شوند؛ مثل يك مجموعه ي بزرگ اهدايي كه در انتظار بررسي توسط گزينشگران مي باشد .
تضمين استخدام دائمي ، كه به وسيله ي يك مؤسسه ي آكادميك به يك عضو هيئت علمي اعطا مي شود تا موجب شود در چند سال معين شده براي خدمت ، كار خود را با رضايت خاطر انجام دهد . سِمُتي كه استخدام رسمي براي آن به عمل مي آيد به عنوان « رده ي رسمي » ( tenure - track ) طبقه بندي مي شود . كتابداران آكادميك كه داراي « همترازي هيئت علمي » هستند واجد شرايط استخدام رسمي مي باشند؛ كتابداراني كه وضعيت « همترازي آكادميك » دارند اينگونه نيستند . در مفهوم عام تر ، طول زماني كه يك نفر توسط يك شركت ، نهاد ، سازمان ، يا مؤسسه در استخدام بوده ، يا انتظار مي رود كه در استخدام باشد . مقايسه كنيد با : promotion
كلمه ، عبارت يا نمادي كه مورد استفاده قرار مي گيرد تا يك موضوع يا مشخصه ي ديگري از يك اثر را ( بويژه در يك لغتنامه ، فهرست ، نمايه ، يا داده پايگاه ) بازنمايي كند . نيز نگاه كنيد به : search term
term frequency ( TF )
تعداد دفعاتي كه يك اصطلاح كاوش در يك ركورد يا سند ( در يك داده پايگاه ) حضور دارد . « بسامد اصطلاح » يكي از متغيرهايي است كه در تعيين وزن ركورد يا سند ( در ارتباط با ديگر ركوردها و اسناد بازيابي شده در همان كاوش ) مورد استفاده قرار مي گيرد .
ابزار الكترونيكي متشكل از يك صفحه كليد رايانه و نمايشگر يا اِسكَنِر نوري ، كه مي توان براي واردكردن داده ها ( درونداد ) و نمايش برونداد دريافتي از يك رايانه ي مركزي ( معمولاً يك خُردرايانه يا كلان رايانه ) از آن استفاده كرد ، ولي قابليت پردازش مستقل را ندارد . مترادف با : dumb terminal visual display terminal ( VDT ) مقايسه كنيد با : personal computer thin client نيز نگاه كنيد به : dedicated emulation VT100
terminal emulation
نگاه كنيد به : emulation
كلمات ، عبارات ، و نمادهايي كه بازنماياننده ي مفاهيم و موضوعات مورد استفاده در يك حوزه ي خاص پژوهشي ، مطالعاتي ، يا فعاليت هستند و معناي آن ها ( كه بنا به عرف يا توافق رسمي در ميان كاروُران آن حوزه ها ، تثبيت شده ) كاملاً مشخص مي باشد ، و گاهي در يك واژفرهنگ يا واژه نامه منتشر شود . مترادف با : nomenclature