واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 304
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
شعبه اي از نظام كتابخانه اي عمومي يك كلانشهر كه به تأمين نيازهاي اطلاعاتي تخصصي افراد دست اندركار پيشه و بازار ( بويژه افراد مستقر در داخل محدوده ي تجاري يا مالي نزديك به آن ) مي پردازد . نيز كتابخانه اي با مديريت جداگانه كه به بخش پيشه گاني يك دانشكده يا دانشگاه وابسته است و هدف از اداره ي آن ، تأمين نيازهاي مربوط به برنامه ي درسي هيئت علمي پيشه گاني و نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان ثبت نام شده در رشته ي بازرگاني ، مديريت ، حسابداري ، و حوزه هاي مرتبط مي باشد . مجموعه ي منابع معمولاً كتاب ها ، ادواري ها ، و منابع مرجع در موضوع كار و پيشه ، و نيز گزارش هاي شركت ها ، آمار اقتصادي و پيشه گاني ، داده پايگاه و نمايه هاي ادواري مرتبط با كار و پيشه ، و . . . را دربرمي گيرد ، و به وسيله ي يك كتابدار پيشه گاني اداره مي شود . مقايسه كنيد با : corporation library
نشريه اي براي كتابداران حرفه اي ، كه راهنماهاي معتبري در باب خريد نوع بخصوصي از منابع ارائه مي كند ( مثل Purchasing an Encyclopedia : Twelve Points to Consider كه در سال 1996 به وسيله ي " انجمن كتابخانه هاي امريكا " منتشر شد ) . راهنماهاي خريد معمولاً با بحثي درباره ي فنون ارزيابي آغاز مي شوند و سپس تحليل مفصلي از گزينه هاي احتمالي را ارائه مي دهند ، كه معمولاً اين گزينه ها بر مبناي نوع اثر ، تقسيم بندي شده اند . نقاط قوت و ضعف نسبي گزينه هاي موجود ممكن است براي تسهيل در مقايسه ، در قالب جدول مانند ارائه گردند . نيز مترادف با : consumer guide
در حروفچيني ، سطري كه معمولاً در آغاز يا پايان مقاله ي يك روزنامه يا مجله چاپ مي شود و پديدآورنده ي مقاله را معرفي مي كند . نيز نگاه كنيد به : date line
واحد معمول در ذخيره ي رايانه اي كه در رايانه هاي رقومي ، از هر نوع و اندازه ، كاربرد دارد و از هشت رقم دوگاني به نام " بيت " تشكيل شده . مختصات سخت افزاري رايانه ها ( از ريزرايانه ها گرفته تا كلان رايانه ها ) با بايت مشخص مي شود . هر يك از توالي هاي منحصر به فرد اين بيت هاي هشتگانه ، يك نويسه را مشخص مي كند و در مجموع 256 نويسه به دست مي آيد . در متن هاي " اَسكي " ، نويسه ها الفباعددي هستند . درباره ي منشأ اين واژه اختلاف نظر وجود دارد . اين واژه ممكن است كوته نوشت " binary table " يا " binary term " باشد ، يا از عبارت " by eights " ( به معناي " مبتني بر هشت " ) گرفته شده باشد . هر بايت= 8 بيت هر كيلو بايت ( K ) = 1024 بايت هر مگا بايت ( MB ) =1024 كيلو بايت يا حدود يك ميليون بايت هر گيگا بايت ( GB ) = 1024 مگا بايت يا حدود يك ميليارد بايت فايل هاي متني و تصويري معمولاً با كيلو بايت ، فايل هاي برنامه و حافظه هاي قابل حمل با مگابايت ، و ظرفيت ديسك سخت با گيگابايت اندازه گيري مي شوند .