واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 524
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
short subject
نگاه كنيد به : short film
عنوان كوتاه شده ي كتاب يا اثر انتشاراتي ديگر ، كه معمولاً اندازه ي آن به قدري هست كه شناسايي فقره را در يك فهرست يا كتابنگاشت ، يا در يك فرم سفارش يا فهرستِ بها ، امكانپذير كند . نيز نگاه كنيد به : English Short - Title Catalogue
برخي از سيستم هاي عامل به كاربر اجازه مي دهند آيكون يا نشانگري را بر « روميز » رايانه بسازد . با دوبار كليك بر روي اين نشانگر ، مي توان مستقيماً به يك برنامه يا سند دسترسي يافت ، بدون آن كه مجبور به كليك بر دكمه ي « شروع » و انتخاب برنامه ي كاربردي يا اسم فايل از يك « گزين فهرست » يا از سيستم درختواره اي فايل ها باشد .
shorts
نگاه كنيد به : short shipment
در صحافي كتاب ، شياري است در طول « لبه ي صحافي » بدنه ي متن ، كه به منظور منطبق كردن صفحات جلد ، با خم كردن عطف جْزوُك هاي دوخته شده از مركز به سمت جلو و عقب ، ايجاد مي شود . اين فرايند كه « پشت كوبي » نام دارد ، در صحافي دستي با چكش ، و در صحافي تجاري با ماشين ( پس از گردكردن عطف ، و قبل از الصاق پارچه ي شيرازه ) انجام مي شود . مترادف با : abutment flange groove ledge
shoulder note
يادداشتي كه بر گوشه ي بيروني حاشيه ي سرصفحه ، معمولاً با دست يا با چاپ ( يا شبيه به چاپ ) و به شكلي كه آن را از متن متمايز كند ، نوشته يا چاپ مي شود .
وقتي كلماتي خاص در يك پيام پست الكترونيكي ( يا كل متن آن ) با حروف بزرگ تايپ شوند ، دريافت كننده ( ها ) ممكن است لحن آن را گستاخانه به شمار آورد ( آورند ) . نيز نگاه كنيد به : flame netiquette
show discount
نگاه كنيد به : convention discount
show through
يك نقص چاپي كه در آن ، متن يا تصوير چاپ شده بر يك طرف يك برگ ، از طرف ديگر كاغذ قابل رويت باشد . اين حالت معمولاً نتيجه ي عدم تطابق بين نوع كاغذ و مركب از سوي حروفنگار است . نيز نگاه كنيد به : opacity
در نمايه سازي ، يك توصيفگر يا سرعنوان موضوعي كه در اصطلاح اعم ( يك سطح بالاتر در سلسله مراتب ) ، با يك يا چند توصيفگر ديگر در همان زبان نمايه سازي ، مشترك است . معاني واژه هاي هم نيا ممكن است همپوشان باشند ( مثال : « كتابدار كودكان » و « كتابدار مدرسه » در زير واژه ي اعم « كتابداران » ) . مقايسه كنيد با : orphan
كلمه ي لاتين به معناي « همينطور » كه بعد از نقل قول ، داخل راست كمانك [sic]يا كمانك ( sic ) مي آيد تا نشان دهد كه يك اشتباه املايي يا خطاي دستوري ، عيناً بازتوليد شده . در قاره ي اروپا ، علامت تعجب ( ! ) براي همين منظور به كار مي رود .
SIC
نگاه كنيد به : Standard Industrial Classification
شيوه اي براي صحافي كه در آن ، از ميخ هاي سيمي صاف ، به وسيله ي دستگاه براي دوختن جزوك ها به هم ( به موازات تاي عطف و نزديك به لبه ي صحافي ) استفاده مي شود . اين شيوه كه عمدتاً براي كتاب هاي درسي و نشريات ادواري با بيش از يك جْزوُك به كار برده مي شود ، نسبت به منگنه ي خورجيني محكم تر است ، اما امكان نمي دهد كه برگ ها به آساني باز شوند . به همين علت ، انتشارات بايد « حاشيه ي عطف » پهني داشته باشند . مترادف با : side - wire stitching نيز نگاه كنيد به : sewing
side - wire stitching
نگاه كنيد به : side stitching
يادداشتي كه بر يكي از حاشيه هاي جانبي صفحه ( روبه روي قطعه اي از متن كه بدان مربوط مي شود ) ، معمولاً با دست يا با حروفي كه آن را از متن متمايز كند ، نوشته يا چاپ مي گردد . كنارنوشت درون متني از حاشيه ي سمت چپ يا راست ( متناسب با متني كه آن را از سه طرف احاطه كرده ) ، تنظيم مي شود . مترادف با : marginal note مقايسه كنيد با : gloss نيز نگاه كنيد به : scholium
در صحافي ، عبارت است از بستن جْزوُك ها يا برگ هاي آزاد به يكديگر از طريق دوختن كل بدنه ي متن از كناره و در طول حاشيه ي صحافي با يك نخ . اين شيوه ، بازشوندگي كتاب را به طور قابل توجهي كاهش مي دهد . استاندارد « اَنسي » براي صحافي كتابخانه اي مقرر مي دارد كه در بغل دوزي از كوك زنجيري استفاده شود ، و شيوه ي بغل دوزي را براي بدنه هاي متني با ضخامت بيش از نيم اينچ ، يا وقتي كه عرض حاشيه ي صحافي كم تر از سه چهارم اينچ است توصيه نمي كند . مقايسه كنيد با : fold sewn
عنواني كه بر روي جلد كتاب نقش شده و گاهي شكل كوتاه شده ي عنواني است كه در « صفحه ي عنوان » چاپ گرديده . نيز نگاه كنيد به : binder's title cover title
اطلاعاتي كه به موازات يك متن ، چاپ مي شود و به لحاظ بصري ، معمولاً با قراردادن در داخل يك چارگوش يا از طريق سايه زدن ، متمايز مي گردد . ستون هاي جانبي در مجلات عمومي ، كتاب هاي درسي ، كتاب هاي مرجع معروف ، كتاب هاي خودآموز ، . . . به منظور ارائه ي مطالب مرتبط يا تكميلي ( كه پديدآورنده مايل نبوده آن ها را در متن ، درج كند ) به كار مي روند . مقايسه كنيد با : side note
sidebar menu
نگاه كنيد به : menu bar
واژه اي مشترك براي همه ي ابزارها و نمادهاي بصري ثابت در يك كتابخانه ، كه به منظور هدايت مراجعان به منابع ، خدمات ، و تأسيسات خاص ، و به منظور آگاه كردن آنان از ساعات كار كتابخانه ، خط مشي ها ، برنامه ها ، و رويدادهاي كتابخانه نصب شده اند و اندازه ، طرح ، و مكان آن ها را نيز شامل مي شود . علائمي كه واضح ، موجز ، منسجم ، و مودبانه باشند و در جاي مناسب قرار گرفته باشند ، تعداد سؤالات ارشادي از ميز مرجع را به نحو چشمگيري كاهش مي دهند و از تنش ملازم با استفاده از كتابخانه ، بويژه براي مراجعان بي تجربه ، مي كاهند . بسياري از كتابخانه هاي ايالات متحده ، « بريل » را به علائمي كه در دسترس مراجعان قرار گرفته ، افزوده اند . در كتابخانه هايي كه به تعداد قابل توجهي از كاربران غيرانگليسي زبان خدمت مي كنند ، اين علائم ممكن است به بيش از يك زبان تهيه شوند . در ساختار جديد و بازسازي هاي كلي ، تلاش مي گردد با يكپارچه كردن سُبك و جادادن علائم در طراحي كلي داخلي ، از شيوه ي مرحله به مرحله اجتناب شود .
دولت يا نهادي كه داراي حق قانوني براي امضاي يك سند رسمي ( مثل يك معاهده يا توافق تجاري ) است . به شخصي كه امضايش بر چنين سندي بيايد نيز اطلاق مي گردد .
در چاپ ، عبارت است از يك تكورق كاغذ كه يك يا چند بار تا شده و با افزودن هر گونه گراور يا لايي ديگر ، به يك جزوك ( از يك اثر انتشاراتي صحافي شده ) تبديل گرديده . در توليد نوين كتاب ، كراسه نماها معمولاً با مضرب هايي از هشت صفحه ، و با ميانگين 32 صفحه توليد مي شوند . علامت كراسه نما كه « نشان انطباق » ناميده مي شود توسط چاپچي مورد استفاده قرار مي گيرد تا توجه صحاف را به رعايت ترتيب لازم در « جمع كردن » ورق هاي تاشده جلب كند . به اسم يك شخص ، كه با دستخط خودش نوشته و معمولاً در انتهاي يك سند اصل ( مثل نامه يا قباله ي حقوقي ) ظاهر مي شود نيز اطلاق مي گردد . تحليل دستخط مي تواند در تأييد اصالت يك امضا مفيد باشد . نيز نگاه كنيد به : forgery signatory در پيام هاي پست الكترونيكي ، به يك انجامه ي استاندارد گفته مي شود كه معمولاً نام كامل فرستنده ، مقام ، وابستگي ، اطلاعات تماس ، و گاهي يك نقل قول كوتاه يا ضرب المثل مناسب را شامل مي شود . از اين نظر مترادف با : footer در موسيقي مكتوب ، نماد يا نمادهايي كه در ابتداي يك حامل ، به منظور نشان دادن كليد و/ يا زمان ظاهر مي شوند .
signature position
نگاه كنيد به : fingerprint
مدخلي ( معمولاً در ابتدا يا انتهاي متن ) در يك اثر مرجع ، يا در مقاله اي از يك ادواري ، كه در آن نام پديدآورنده ( يا پديدآورندگان ) ارائه شده . در معناي عام تر ، عبارت است از هرگونه سند مكتوبي كه هويت نويسنده ي آن را نشان مي دهد؛ مثل يك نامه يا قباله ي حقوقي كه حاوي امضاي پديدآورنده است . متضاد با : unsigned نيز نگاه كنيد به : byline
signet
نگاه كنيد به : register
هر گونه فيلم سينمايي كه بدون صدا ، معمولاً در دوره اي قبل از آن كه « فيلم هاي باصدا » عرضه شوند ( 1895 تا حدود 1927 ) ، توليد گرديده . به كل بدنه ي يك فيلم سينمايي كه در طول اين دوران اوليه توليد شده نيز اطلاق مي گردد . نمونه هاي كلاسيك امريكايي ، فيلم هاي قديمي كمدين ها ( « چارلي چاپلين » و « باستر كيتون » ) و آثار » دي . دبليو . گريفيث » را شامل مي شوند . در زمان اكران فيلم هاي صامت قديمي براي مخاطبان ، تماشاخانه معمولاً يك اركستر يا پيانيست را به كار مي گرفت تا فيلم را با موسيقي همراهي كنند . سرعت نمايش براي فيلم هاي صامت معمولاً 16 كادر در ثانيه است . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، فقدان شيار صوتي در فيلم با كوته نوشت si در ناحيه ي توصيف ظاهري ( در ركورد كتابنگاشتي براي يك فيلم ) نشان داده مي شود .
شيوه اي در چاپ استنسيلي كه در آن ، ناحيه هايي از طرح كه قرار است چاپ نشده باقي بمانند ، در سمت زيرين شابلوني كه از پارچه ، پلاستيك ، يا فلز ريزبافت ( كه روي يك چهارچوب كشيده اند ) ساخته شده ، پوشانده مي شوند . مْركب يا رنگ با دست يا با ماشين ، در قسمت هاي پوشانده نشده با فشار به سطح قابل چاپ داده مي شوند . هر رنگ بايد با استفاده از استنسيل متفاوت ، و به صورت جداگانه به كاررود . چاپ شابلوني براي علائم و پوسترها ، و براي چاپ بر روي سطوحي مثل شيشه ، فلز ، پلاستيك ، چوب ، . . . مورد استفاده قرار مي گيرد . مترادف با : serigraphy
فرايندِ چسباندنِ توريِ ابريشمي ( يا ديگر ماده ي توري لطيف ) به يك يا هر دو طرف يك ورق كاغذ ( يا به يك برگ از كتاب ) به منظور مرمت يا حفاظت آن . به نتيجه ي كار ، « ابريشم زده » ( silked ) گفته مي شود .
كارگزار تجاري كه از طريق محيط رابط انحصاري ، دسترسي به طيف وسيعي از داده پايگاه هاي كتابنگاشتي و الكترونيكي متن كامل را ، براي انواع كتابخانه ها فراهم مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي « سيلور پلاتر » اينجا را كليك كنيد .
در ارتباطات ، مجرايي كه قابليت انتقال سيگنال ها در يك جهت ( اما نه در جهت ديگر ) را دارد . مقايسه كنيد با : duplex