واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 466
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
pull - out
نگاه كنيد به : throw - out
از هم جداكردن يك كتاب براي آماده سازي آن به منظور صحافي مجدد - فرايندي كه مستلزم برداشتن پوسته يا جلد ، صفحات جلد ، آسترهاي بدرقه ، قيطان ها ، و شيرازه بند است . سپس با كندن چسب هاي لبه ي صحافي و بريدن رشته هاي دوخت ، جْزوُك ها آزاد مي شوند . مترادف با : take down
ماده اي گياهي كه براي استفاده در ساخت كاغذ ، با استفاده از وسيله اي مكانيكي و/ يا شيميايي به توده ي اليافي مايع تبديل شده است . بيش تر اين خميرها از چوب ساخته مي شوند ، اما كاغذ بادوام معمولاً حاوي درصدي از پنبه و/ يا پارچه ي كتاني است . « خميرچوب شيميايي » ( Chemical wood pulp ) در روند توليد ، به منظور حذف ليگنين ( ماده اي اسيدي كه موجب فاسدشدن برگ ها و صحافي كتاب در طول زمان مي گردد ) فرآوري مي شود . « كاغذ چوب مكانيكي » ( mechanical wood paper ) به عمل نيامده ، براي ساخت كاغذهاي كم كيفيت كه دوام در آن ها اهميتي ندارد ( مثل كاغذ روزنامه ) به كار مي رود . نيز نگاه كنيد به : fiber content
داستان هيجان انگيزي كه ارزش ادبي ماندگار ندارد ، و از دهه ي 1920 تا دهه ي 1940 رايج بود . داستان مبتذل ، كه معمولاً طبق يك فرمول رايج و براي بازار انبوه نوشته مي شد ، بر روي كاغذ كم كيفيت چاپ مي شد ، با جلد كاغذي صحافي مي گرديد ، و با طرح رنگارنگ روي جلد ، به راحتي قابل تشخيص بود . ژانرهاي رايج ازجمله عبارت بودند از رمانس ، ماجرا ، وسترن ، . . . . مقايسه كنيد با : popular fiction نيز نگاه كنيد به : mass - market paperback
مجله اي رايج و ارزان قيمت در اوايل قرن بيستم ، كه به داستان هاي هيجان انگيز عشقي ، حادثه اي ، اسرارآميز ، يا توطئه آميز مي پرداخت و معمولاً بر روي كاغذ روزنامه چاپ مي شد . نيز نگاه كنيد به : ephemera
استفاده از نويسه هاي استاندارد در نوشتن و چاپ ، به منظور جداكردن كلمات ، عبارات ، جملات ، . . . و براي نشان دادن معنا يا لحن . در زبان انگليسي ، پرمصرف ترين علامت هاي نقطه گذاري عبارت اند از نقطه ( . ) ، ويرگول ( ، ) ، دونقطه ( : ) ، نقطه ويرگول ( ؛ ) ، علامت سؤال ( ؟ ) ، علامت تعجب ( ! ) ، آپاستروف ( ' ) ، علامت نقل قول ( " " ) ، پرانتز ( ) ، خط تيره ( _ ) ، نيم تيره ( - ) و راست كمانك ها [] . در « قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن - ويراست 2 » ، در دستورهاي مربوط به هر ناحيه از توصيف كتابنگاشتي ، قواعد دقيق براي استفاده از نقطه گذاري در ركوردهاي فهرست كتابخانه اي آمده است . نيز نگاه كنيد به : spacing
فني در قصه گويي كه در آن ، هر شخصيت قصه با يك عروسك ( با اعضاي متحرك كه با سيم ، رشته ، نخ و/ يا دستگيره حركت مي كند ، يا به شكل يك دستكش يك انگشتي پارچه اي ، يا دستكشي كه روي دست « عروسك گردان » ( puppeteer ) قرار مي گيرد و او حركات عروسك را با گفتار و اعمال مذكور در متن هماهنگ مي كند ) بازنمايي مي شود . گاهي از يك صحنه ي كوچك و متحرك به عنوان پس زمينه استفاده مي شود . بعضي از كتابخانه هاي عمومي در بخش مجموعه هاي خدمات نوجوانان ، امانت « عروسك » ( puppet ) را نيز ارائه مي دهند .
در فراهم آوري ، به ركورد رسمي از سفارشي اطلاق مي شود كه توسط يك كتابخانه داده شده و ناشر ، كارگزار ، يا سوداكار را مجاز مي كند كه خدمات يا موادي را با قيمتي ثابت ارائه دهد . سفارش خريد وقتي توسط فروشنده قبول شود ، به يك قرارداد تبديل مي گردد . بيش تر دستورهاي خريد شماره ي سفارش خريد ، نام و نشاني فروشنده ، نام و نشاني نهاد سفارش دهنده ، توصيف و تعداد فقره هاي سفارش شده ، قيمت هر فقره و مجموع آن ها ، شرايط تخفيف يا برگشت دادن كالا ، مبلغي كه بايد پرداخت شود ، زمان انجام سفارش ، نحوه ي ارسال مواد ، و نشاني و دستورات مربوط به تحويل را شامل مي شود . مقايسه كنيد با : invoice نيز نگاه كنيد به : acquisition number
نشانه ي رده بندي كه در آن فقط از يك نوع نماد ( معمولاً اعداد يا حروف الفبا ، ولي نه هر دو ) استفاده مي شود؛ مثل اعداد عربي كه براي نشان دادن شماره هاي راهنما در رده بندي دهدهي ديويي به كار مي روند . مقايسه كنيد با : mixed notation
purple patch
نگاه كنيد به : purple prose
واژه اي با تداعي منفي براي اشاره به يك قطعه از يك اثر ادبي يا كل آن ، كه با چنان نثري نوشته شده كه افراط در صنايع لفظي آن ، خواننده را از شدت تكليف و پيچيدگي ، به زحمت مي اندازد . مترادف با : purple patch
PVA
نگاه كنيد به : polyvinyl acetate
PVC
نگاه كنيد به : polyvinyl chloride
PW
نگاه كنيد به : Publishers Weekly
PY
نگاه كنيد به : pinyin
مراجعه كننده ي كتابخانه كه 1 ) كه نشانه هايي از تندخويي از خود نشان مي دهد ، 2 ) هر لحظه امكان دارد از كوره در برود ، يا 3 ) هم اكنون يكپارچه آتش است . مواجهه با چنين شخصي معمولاً آزموني از ادب و خويشتن داري براي كتابدار مرجع مي باشد . مترادف با : flaming patron conflagrated patron نيز نگاه كنيد به : problem patron