واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 158
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
بزرگ ترين كتابخانه ي دنيا كه فقط به گردآوري ، حفاظت و استفاده ي مؤثر از اطلاعات پژوهشي و غيرپژوهشي در حوزه ي آموزش مي پردازد . « ان ال ئي » كه در واشنگتن واقع شده توسط دولت فدرال ايالات متحده حمايت مالي مي شود . اين كتابخانه به وزارت آموزش و پرورش ايالات متحده ، كنگره و دفتر رئيس جمهور ، و نيز عموم مردم خدمات مي دهد و مركز يك شبكه ي ملي از كتابخانه ها ، آرشيوها ، و ديگر فراهم آورندگان اطلاعات در حوزه ي آموزش مي باشد . براي اتصال به سراصفحه ي « ان ال ئي » اينجا را كليك كنيد .
بزرگ ترين كتابخانه ي پزشكي در ايالات متحده كه توسط « مؤسسات ملي بهداشت » ( ان آي اچ ) اداره مي شود . « اِن اِل اِم » دسترسي عمومي به يك نگارش درونخطي از داده پايگاه كتابنگاشتي « مدلاين » را بدون هزينه و تحت عنوان « پاب مِد » فراهم مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي « ان ام ال » اينجا را كليك كنيد .
يكي از برنامه هاي كتابخانه ي ملي ، كه توسط كتابخانه ي كنگره اداره مي شود ، و مواد كتابخانه اي ضبط شده و بريل را بدون هزينه و از طريق يك شبكه ي ملي متشكل از كتابخانه هاي محلي و منطقه اي همكار ، در اختيار امانت گيرندگان واجد شرايط مي گذارد . « اِن اِل اِس » كه در سال 1931 براي خدمت به بزرگسالان نابينا توسط كنگره پايه گذاري شد ، در سال 1952 براي خدمت به كودكاني كه دچار ضعف بينايي بودند ، در سال 1962 براي فراهم آوردن مواد موسيقايي ، و در سال 1966 براي خدمت به افرادي كه دچار ديگر نقص هاي جسماني هستند كه مانع از خواندن مطالب چاپي در اندازه ي استاندارد توسط آن ها مي شود ، گسترش يافت . براي اتصال به سراصفحه ي « اِن اِل اس » اينجا را كليك كنيد .
هفته ي ملي كتابخانه ها ، كه اولين بار در سال 1958 توسط « كميته ي ملي كتاب » و « انجمن كتابخانه هاي امريكا » برگزار شد ، يك دوره ي رسمي هفت روزه در بهار هر سال است كه طي آن توجه خاصي به ارتقاي همه ي انواع كتابخانه ها در ايالات متحده مي شود . بيش تر كتابخانه هاي عمومي اين رويداد را با نمايش پوستر و برگزاري نمايشگاه ، انتشار بيانيه هاي مطبوعاتي ، و پشتيباني از « كتاب - كنكاش » و ديگر فعاليت هاي ترويجي ، جشن مي گيرند . براي اتصال به « گراميداشت كتابخانه هاي امريكا » اينجا را كليك كنيد .
اين شبكه كه در سال 1998 با تقسيم « انجمن ملي قصه گويي » و « بنياد بين المللي قصه گويي » تأسيس شد ، سازماني است مختص بهبود كيفيت قصه گويي در هر جايي كه مي تواند به ارتقاي كيفيت زندگي كمك كند . « ان اس ان » كه به « انجمن كتابخانه هاي امريكا » وابسته است ، هر سال « كنفرانس ملي قصه گويي » را با همكاري اعضاي محلي و منطقه اي اش برگزار مي كند . « ان اس ان » ميزباني پايگاه وب « استوري نت » را هم بر عهده دارد .
نهادي دولتي كه در نقشه برداري ، مسـّاحي ، و فراهم آوردن اطلاعات علمي درباره ي نقشه ي منابع طبيعي يك كشور تخصص دارد . در ايالات متحده ، نقشه برداري هاي ملي عبارت اند از « نقشه برداري زمين شناختي ايالات متحده » ( يواِس جي اِس ) و « نقشه برداري ملي كره ي زمين » ( ان جي اس ) .
National Technical Information Service ( NTIS )
اين مركز كه در حومه ي واشنگتن واقع شده ، نهادي است در دل « مديريت فناوري » « وزارت بازرگاني ايالات متحده » كه بزرگ ترين منبع مركزي اطلاعات علمي ، فني ، مهندسي ، و تجاري ( توليدشده يا حمايت شده از سوي ايالات متحده و نهادهاي دولتي بين المللي ) است . مجموعه هاي « ان تي آي اس » بيش از 3 ميليون فقره و شامل گزارش هاي فني ، آمار ، اطلاعات پيشه گاني ، انتشارات ارتش ايالات متحده ، برنامه هاي مهارت آموزي چندرسانه اي ، نرم افزار رايانه اي ، و داده پايگاه الكترونيكي است . براي اتصال به سراصفحه ي « ان تي آي اس » اينجا را كليك كنيد .
مجموعه اي از فهرست هاي چاپي منتشرشده توسط كتابخانه ي كنگره ، كه در سال 1948 به شكل يك « فهرست پديدآورنده » از كارت هاي چاپي تهيه ي آن آغاز شد و عنوان هايي در آن ذكر شده بود كه ديگر كتابخانه هاي امريكاي شمالي آن ها را داشتند؛ و اين تلاش قهرمانانه اي در دوران پيش از رقومي شدن ، به منظور ايجاد يك فهرست مشترك با گستره ي ملي و با هدف تسهيل در اشتراك منابع بود . با ورود ركوردهاي ماشين خوان ، اين « فهرستگان ملي » جاي خود را عمدتاً به دسترس پذيري اطلاعات مربوط به موجودي ، در داده پايگاه هاي كتابنگاشتي بزرگ ( كه توسط مراكزي مثل « اُسي ال سي » اداره مي شوند ) داده است . نيز نگاه كنيد به : National Union Catalog of Manuscript Collections
برنامه ي فهرستنويسي تعاوني كه از سال 1959 كتابخانه ي كنگره حمايت مالي مي شود و فهرستنويسي مواد آرشيوي و دستنوشته را ، بدون هيچ هزينه اي براي مخزن هايي در ايالات متحده كه واجد شرايط اين برنامه باشند ، ارئه مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي « ان يو سي ام سي » اينجا را كليك كنيد .
natural language
زباني انساني كه در آن ، ساختار و قواعد ، معمولاً در مدت زماني طولاني و بر اثر كاربرد ، تكامل يافته و شكل گرفته اند - بر خلاف زبان ساختگي كه مبتني بر قواعدي است كه قبل از ايجاد و استفاده از آن زبان ، تدوين شده اند ( مثل يك زبان رايانه ) . در نرم افزار هاي كاوش كه براي كار با دروندادي كه به زبان طبيعي بيان مي شود طراحي شده اند ، كاربر مي تواند پرس وجو را به همان شكلي كه ممكن است نوشته يا گفته شود وارد كند . مقايسه كنيد با : controlled vocabulary
nautical chart
نگاه كنيد به : chart
استفاده از پيوندها ، آيكون ها ، و گزينه هاي فرامتني ( كه در يك صفحه ي وب نمايش داده مي شوند ) براي رفتن به ديگر منابع موجود در اينترنت . وقتي كاربر به شيوه اي بدون نظم پيش مي رود ، كار او وبگردي خوانده مي شود؛ وقتي اين كار هدف مند باشد ، « كاوش » است . نيز نگاه كنيد به : navigation bar search history
مجموعه اي از گزينه ها ( معمولاً به شكل دكمه ، آيكون ، يا پيوندهاي متني ) كه در يك رديف در بالا و پايين صفحه ي نمايش يا پنجره ، يا در كناره ي سمت راست يا چپ ، مرتب شده اند و دسته بندي هاي اصلي اطلاعات موجود در صفحات فرعي پايگاه وب را نشان مي دهند . در پايگاهي كه خوب طراحي شده باشد ، ميله ي مسيريابي در هر صفحه ي فرعي تكرار مي شود تا كاربر بتواند بدون نياز به بازگشت به صفحه ي اول ، از ميان گزينه هاي منو ، يكي را انتخاب كند . مقايسه كنيد با : toolbar
NDLTD
نگاه كنيد به : electronic theses and dissertations
NE
نگاه كنيد به : new edition pending
near - synonym
نگاه كنيد به : quasi - synonym
خطي ( معمولاً باريك ، به رنگ سياه يا تيره ) كه لبه هاي يك نقشه را مشخص مي كند و آن را از حاشيه ( اگر حاشيه اي وجود داشته باشد ) جدا مي كند .
در نظام هاي امنيت اطلاعات ، اصل اساسي كه محدودكننده ي دسترسي به مطالب حساس يا طبقه بندي شده براي افرادي است كه نياز مبرم و موجه به كسب اطلاع دارند . در شرايط محرمانگي شديد ، چنين نيازي ممكن است پس از گذر از سطوح مختلفي از كنترل هاي امنيتي و صدور مجوزهاي شناسايي ( نشان ، گذر واژه ، . . . ) به اثبات برسد .
negation
نگاه كنيد به : logical difference
تصويري كه وقتي حاصل مي شود كه فيلم منفي عكاسي توليد مي شود ، و درجات مختلفي ( از سياه و سفيد ) ايجاد مي گردد كه متضاد ( و معكوس ) رنگ اصلي ، و هر گونه چاپ مثبت از همان تصوير هستند . فيلم نگاتيو رنگي علاوه بر معكوس كردن شدت رنگ ، رنگ هاي متعلق به موضوع عكاسي را نيز معكوس مي كند و آن ها را به صورت رنگ هاي مكمل ( قرمز به شكل سبز ، آبي به شكل زرد ، . . . ) نشان مي دهد . نيز نگاه كنيد به : master negative print master
Nemeth code
نگاه كنيد به : braille
كلمه اي جديد كه از يك يا چند واژه ي موجود ساخته شده ( مثل netiquette از network و etiquette ) ، يا معنايي جديد به كلمه ي موجود داده شده ( مثل quark كه از اثري با نام Finnegan's wake برگرفته شده و در فيزيك به عنوان اسم يك جزءِ فرواتمي به كار مي رود ) . سرنام ها از واژه هاي نوساخته هستند . به استفاده از اين گونه كلمات يا معاني جديد نيز اطلاق مي شود .
NEP
نگاه كنيد به : new edition pending
در كاوش بولي ، عبارت است از ب كارگيري پرانتز براي جادادن يك عمليات منطقي در داخل عمليات منطقي ديگر ( به عنوان وسيله اي براي نشان دادن توالي ( نحو ) مورد نظر ) ، تا رايانه با رعايت آن ، فرمان هاي منطقي را اجرا كند . در مثال زير ، ابتدا فرمان بولي " or " ، پس از آن " not " و سپس " and " اجرا مي شوند . عبارت كاوش : children and violence and ( ( television or media ) not cartoon* )
شرايط فروش كه به موجب آن ، ناشر مشخص مي كند كه كتابي نبايد با تخفيف خرده فروشي يا كسر قيمت ارائه شود . مترادف با : net published price مقايسه كنيد با : non - net به عنوان شكل كوتاه شده ي « اينترنت » ، معمولاً با حرف اول بزرگ ( Net ) نيز به كار مي رود . مترادف با : Internet
كتابخانه اي كه در امانت بين كتابخانه اي و در مدت زمان معين ، نسبت به آنچه امانت مي دهد ، فقره هاي بيش تري را به امانت مي گيرد . متضاد : net lender
كتابخانه اي كه در امانت بين كتابخانه اي و در مدت زمان معين ، نسبت به آنچه از ديگر كتابخانه ها امانت مي گيرد ، فقره هاي بيش تري را به امانت مي دهد . احتمال محاسبه ي هزينه براي خدمات امانت بين كتابخانه اي توسط امانت دهندگان چشمگير بيش از امانت گيرندگان چشمگير است . در نظام امانت بين كتابخانه اي « اُسي ال سي » ، هر گاه كه وضعيت يك فقره ي درخواستي روزآمد مي شود و به « ارسال شده » تغيير مي يابد ، اعتبار اندكي در هر تراكنش به كتابخانه ي امانت دهنده داده مي شود ، و بخشي از هزينه هاي كتابخانه هايي كه امانت دهنده ي چشمگير هستند جبران مي شود .
قيمتي كه كتابفروش براي يك كتاب يا اثر انتشاراتي ديگر مطالبه مي كند و معمولاً با قيمت ارائه شده يا پيشنهادشده ي ناشر برابر ، و با كم ترين تخفيف همراه است . هزينه ي ارسال معمولاً به اين قيمت مقطوع اضافه مي شود .
net published price
نگاه كنيد به : net
netcafe
نگاه كنيد به : cybercafe