واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 45
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
فرهنگي كه در آن ، كلمات يك زبان برحسب الفباي انجامه ي آواشناختي شان فهرست شده اند تا به نويسندگان آثار منظوم كمك كنند . در كتابخانه ها ، « لغتنامه هاي واژه هاي موزون » معمولاً در بخش زبان ( از مجموعه ي مرجع ) قفسه چيني مي شوند . اين لغتنامه ها به صورت درونخطي نيز در دسترس هستند ( مراجعه كنيد به RhymeZone ) .
دنبال كردن عين كلمات و معناي معمول يك متن يا گفتار ، بدون توجه به استفاده ي نمادين يا مجازي احتمالي از زبان؛ مانند تعبير تحت اللفظي متني انجيل . تعبير كلمات يا عبارات مطابق با معناي ظاهري ، و نه معاني ضمني و نهفته . به رويكردي كه عاري از تخيل يا بي روح است ( و درون يافتي نيست ) نيز اطلاق مي شود .
اسم مستعار ، اسم فرضي ، يا عنوان خيالي ديگري كه به يك شخص ، گروه ، مكان ، شيء ، يا مؤسسه اطلاق مي شود . يك پديدآورنده گاهي با چنين نامي شناخته مي شود . مقايسه كنيد با : pseudonym
لكه هاي زرد يا قهوه اي مايل به قرمز شبيه به كك مك روي كاغذ اسناد ( كتاب ، نسخه ، . . . ) قديمي - وضعيتي كه احتمالاً بواسطه ي وجود قارچ و / يا واكنش هاي شيميايي در شرايط مرطوب ، بخصوص در كاغذ هايي كه در اواخر قرن 18 و نوزده با ماشين ساخته شده اند ، ايجاد مي شود . گر چه علت ( يا علل ) وقوع اين حالت به خوبي روشن نيست ، اين واقعيت كه لك زدگي اغلب در نزديكي حاشيه ي برگ يا صفحه شروع مي شود و به سمت داخل پيشرفت مي كند حاكي از آن است كه قرارگرفتن در معرض هواي آزاد ، نقش مهمي در اين رابطه بازي مي كند . در بعضي از انواع سند ، لك زدگي را مي توان با شيوه اي به نام « شستشو » كاهش داد يا از بين برد ، اما حفاظت كاران ، با احتياط پيش مي روند؛ چون بعضي از روش ها ممكن است آسيب بيش تري را موجب شوند . مترادف با : foxmarks
clay tablet
اولين كتاب هايي كه مي شناسيم و با استفاده از يك وسيله ي تيز و نازك به نام سوزنك حكاكي ( براي حك كردن نويسه هاي خط ميخي شكل زبان هاي مكتوب بين النهرين باستان ) روي قطعه هاي كوچك ، باريك و خيس گلين نوشته مي شدند . سپس لوح هاي آماده را در نور آفتاب يا درون كوره خشك مي كردند ، و بعد در يك پوسته ي خارجي محافظ از جنس گل خشك شده يا پخته كه عنوان يا چكيده ي محتوا بر روي آن حك شده بود ، قرار مي دادند . اگرچه لوح هاي گلين آن قدر سنگين بودند كه نمي شد تعداد زيادي از آن ها را حمل كرد و آن قدر كوچك بودند كه نمي شد متون طولاني را بر رويشان ثبت نمود ، از طومارهاي پاپيروس كه جانشين اين الواح شدند دوام بيش تري داشتند . براي كسب اطلاعات بيش تر درباره ي لوح هاي گلين اينجا را كليك كنيد .
كوته نوشتي براي hyperbole . واژه ي عاميانه ي ناشر براي يك متن تبليغاتي كه به سبك اغراق آميزي نوشته شده تا توجه به يك اثر انتشاراتي جديد را جلب كند ، و هدف اين نيست كه مشتريان بالقوه ، استنباط تحت اللفظي و حرف به حرف از مطالب آن بكنند . اما نقد و بررسي هاي واقعگرا ، بهترين راه حل ها براي اين مقاصد تبليغاتي هستند . مقايسه كنيد با : puff
نوار باريكي از پارچه ي كتاني يا كاغذ ، كه با چسب در طول خط تقسيم كننده ي دو نيمه ي « آستر بدرقه » چسبانده مي شود تا مُفصَل حاصل از دو نيمه ي « آستر بدرقه » را ( كه بدنه ي كتاب و جلد را به هم مي چسباند ) استحكام ببخشد . در مجلدهاي فاقد اين نوع نوار ، مفصل حاصله از چسباندن مستقيم ماده ي پوششي ( چرم ، پارچه ، كاغذ ، . . . ) به « تا » ي آستر بدرقه تشكيل مي شود . نيز به تكه ي باريكي از كاغذ يا پارچه اطلاق مي شود كه در طول لبه ي صحافي بين صفحات كتاب وارد مي گردد تا در نتيجه ، نقشه يا برگ افزوده شده به كتاب ، در هنگام بازشدن جلد ، با سهولت و انعطاف باز شود . از اين نظر مترادف با : guard
نوار پارچه اي كه براي تقويت دروني مفصل جلويي و عقبي در بعضي از صحافي هاي كتابخانه اي ، و در كتاب هاي بسيار بزرگ ، قطور ، يا سنگين ، مورد استفاده قرار مي گيرد . در مجلد هايي كه اندازه و قطر معمولي دارند ، مفصل هاي تقويت نشده معمولاً با تا زدن هر يك از آسترهاي بدرقه در قسمت داخل ، تشكيل مي شوند .
وضعيت كتابي كه علائم قطعي فرسودگي را ، بخصوص در صفحه هايي كه به منظور علامتگذاري تعداد صفحات خوانده شده ، در يك گوشه تاخورده اند ، دارد .
lai
در ادبيات قرون وسطايي فرانسوي در اواخر قرن دوازدهم تا سيزدهم ، شعر كوتاهي بود كه از بيت هاي هشت سيلابي تشكيل مي شد . « لي » هاي ناحيه ي پرووِنس ( از سواحل مديترانه ) اشعار عاشقانه اي بودند كه براي خوانده شدن همراه با موسيقي تصنيف مي شدند . براي اتصال به سراصفحه ي « جامعه ي بين المللي ماري دو فرانس » كه متن بعضي از « لِي » هاي اين نويسنده را ارائه مي كند اينجا را كليك كنيد . واژه ي lay نيز توسط بعضي از شاعران انگليسي قرون هجدهم و نوزدهم در اشاره به ترانه يا شعر روايي نسبتاً كوتاه كه تم اصلي آن رمانس يا ماجرا بوده ، مورد استفاده قرار مي گرفت .
كلمات يا متني كه يك كانتاتا ، اُراتوريو ، اُپِرا ، اُپِرِت ، يا ديگر اثر مناسب براي اجراي موسيقايي ، با آن تنظيم شده و معمولاً به شكل كتابچه ي كوچكي ( براي مشتاقاني كه دوست دارند ضمن حضور در اجرا يا گوش دادن به مضبوط صوتي ، آن را دنبال كنند ) منتشر مي شود . كسي كه اپرا نامه را مي نويسد « اپرانامه نويس » ( librettist ) نام دارد . براي يافتن درونخطي اپرانامه ها ، جستجو در « ياهو! » را با كليدواژه ي " librettos " امتحان كنيد .
فرايند توليد تصوير يا چاپ ، با ترسيم كردن نقش بر روي يك كليشه ي زينك يا بر روي سطحي از سنگ آهكِ كاملاً پرداخت شده ، با ماده اي دافع آب كه جوهر به آن مي چسبد . اين شيوه در اوايل قرن نوزدهم در آلمان ابداع شد . وقتي سنگ مرطوب مي شود ، جوهر چاپ توسط نواحي مرطوب دفع و فقط توسط طرح ، جذب مي شود . نيز به نقشي گفته مي شود كه با فشردن كاغذ مرطوب به سنگ و در زير فشار ساخته مي شود . در « ليتوگرافي چندرنگي » ( chromolithography ) از سنگ هاي جداگانه براي توليد رنگ هاي مختلف استفاده مي شود .
اولين فيلد از ركورد مارك كه از 24 موضع نويسه اي تشكيل مي شود؛ هر يك از اين مواضع ، داده هاي نوع خاصي را كدگذاري مي كند كه عمدتاً اطلاعات مورد استفاده ي فهرستنويسان هستند؛ اطلاعاتي مثل وضعيت ركورد ( جديد ، اصلاح شده يا بازنگري شده ، حذف شده ، . . . ) و فرم فهرستنويسي توصيفي ( « قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن - ويراست 2 » ، « استاندارد بين المللي توصيف كتابنگاشتي ، . . . » ) ، يا كدهاي تسهيل در بازيابي ركورد ( شيوه ي كدكردن نويسه ها ، نشاني بنيادي داده ها ، . . . ) . هنگامي كه فهرستنويسان اطلاعات را وارد ليدر مي كنند ، نرم افزار فهرستنويسي معمولاً پنجره ها يا پيغام هايي را براي كمك به فهرستنويسان در هنگام واردكردن اطلاعات به ليدر ، ارائه مي كند . نيز نگاه كنيد به : fixed field به قطعه فيلم بدون تصوير در ابتداي فيلمعكس ، فيلم سينمايي ، يا حلقه ي فيلم ظاهرنشده ( كه به منظور جاگذاري حلقه فيلم بر روي پروژكتور ، دستگاه آماده سازي و فرآوري ، يا دوربين به كار مي رود ) نيز اطلاق مي شود . مقايسه كنيد با : trailer
ماده اي آلي كه در خمير چوب موجود است و وجود آن در همه ي انواع كاغذها نامطلوب شمرده مي شود ، چون حاوي اسيدي است كه سلولز موجود در فيبر گياه را تضعيف مي كند و به مرور زمان باعث زردشدن كاغذ ، مقوا ، و پارچه مي شود . ليگنين در توليد خمير چوب شيميايي حذف مي شود ، اما در توليد خمير خرده چوب ( كه كاغذهاي ارزاني مثل كاغذ روزنامه از آن توليد مي شوند ) اين ماده حذف نمي شود .
شعر پنج سطري كه به نظم سُبْكي نوشته مي شود و در آن ، قافيه ها ( كه مصراع اول و دوم پنجم با هم ، و مصراع سوم و چهارم با هم ، همقافيه اند ) بسيار بديع و گاهي چنان گستاخانه اند كه چاپ آن ها ناممكن است . « بحث مختصري درباره ي فرم ليمريك » در تكمله هاي درونخطي گروه انگليسي « دانشگاه اِموري » در دسترس است . براي خواندن نمونه اي از ليمريك ها اينجا را كليك كنيد .