واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 32
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
قطعه فيلم كوتاهي كه معمولاً براي استفاده ي تبليغاتي يا نقد و بررسي ، يا به منظور ارائه ي نمايي كوتاه از كل اثر به بينندگان ، از اثري بلندتر برداشته شده . مقايسه كنيد با : trailer نيز نگاه كنيد به : video clip
جستار ، داستان ، يا نمايشنامه اي كوتاه ، كه نسبت به اثر كامل تري كه داراي شكل ادبي مشابهي است ، جزئيات كم تري دارد . « كوته كاره ي شخصيتي » ( character sketch ) جوهره ي يك يا چند نفر را ، با پيرنگ اندك يا بدون پيرنگ ، به تصوير مي كشد . به ترسيمي كه يك طرح كلي از موضوع ( بدون افزودن جزئيات بسيار ) فراهم مي كند نيز اطلاق مي شود . چنين طرحي معمولاً سريع ، در يك جلسه ، و گاهي به عنوان مطالعه اي براي پرداخت دقيق تر همان موضوع انجام مي شود .