واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 92
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
صحافي امروزي ، كه به سبك دوره هاي پيشين انجام شود ، و قصد فريب خريداران احتمالي در مورد سن واقعي كتاب در ميان نباشد .
سبكي در صحافي كتاب كه در آن ، شيرازه و صفحات جلد را تماماً با ماده اي از يك نوع ( كه در اصل چرم بوده ، اما در صحافي نوين معمولاً نوعي پارچه مي باشد ) مي پوشانند . مقايسه كنيد با : quarter binding half binding three - quarter binding
فرايند اتصال برگ هاي كتاب به همديگر و قرار دادن آن ها در يك رويه ي محافظ ، كه قبلاً با دست انجام مي شد ، ولي امروزه عمدتاً با ماشين انجام مي گيرد . براي اتصال به سايت وب " خودآموز صحافي كتاب " اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : case binding hand - binding
صحافي بادوام و بسيار قوي كه براي بايگاني شماره هاي پيشين ادواري ها و صحافي مجدد مجلدات فرسوده و انتشارات جلد كاغذي جديد كه انتظار مي رود در مدت زمان نسبتاً زياد ، گردش بالايي داشته باشند ، به كار مي رود . اين نوع صحافي ، « صحافي فوق كتابخانه اي » را نيز شامل مي شود . استاندارد « اَنسي » براي صحافي كتابخانه اي ( كه توسط « انجمن كتابخانه هاي امريكا » و « مؤسسه ي صحافي كتابخانه اي » مقرر شده ) مستلزم آن است كه كتاب ، شيرازه ي آغشته به چسب پلي وينيل استات ، آستر بدرقه هاي قوي ، مُفصَل هاي تقويت شده ، و صفحات جلد پوشيده با قَدُك اندودشده يا اشباع شده با رِزين ثابت داشته باشد . صحافي كتابخانه اي معمولاً گران تر از « صحافي ناشر » است . مقايسه كنيد با : library edition نيز نگاه كنيد به : oversewing
نوعي روجلدي براي آزادبرگه ها متشكل از تعدادي حلقه ي فلزي ( معمولاً سرحلقه ) كه در يك شيرازه ي سختِ پلاستيكي يا فلزي ثابت شده اند . براي بازكردن اين حلقه ها ، ( معمولاً از وسط ) در بالا و پايين شيرازه انگشتي هايي براي فشاردادن طراحي شده اند ، كه اضافه و كم كردن تكبرگ هاي ازپيش سوراخ شده را ميسر مي كنند ، و در كتابخانه ها براي تگهداري موادي مثل آزادبرگه ها ( كه به روزآمدكردن دائمي نياز دارند ) به كار مي روند . برخلاف صحافي ميله اي ، صحافي هاي كلاسوري كاملاً ( تا 180 درجه ) باز مي شوند .
نوعي صحافي چرمي تزييني رايج در انگلستان در قرن هفدهم كه در آن ، قاب مركزي ]جلد[ با طرح هاي ابزارخورده ، احاطه مي شد تا شبيه به سقف سه گوش ساختمان باشد ، و البته سبك صحافي هيچ ربطي به محتواي اثر نداشت . مترادف با : cottage style
نوعي صحافي كه در آن ، صفحات رويين و زيرين جلد از لبه هاي برش خورده ي اوراقي كه دربرمي گيرند فراتر مي روند . مقايسه كنيد با : flush binding نيز نگاه كنيد به : squares
در بعضي از صحافي هاي ته چسب ، شيارهاي موازي كم عمقي در لبه ي صحافي و عمود بر شيرازه ايجاد مي شوند تا سطحي كه در معرض چسب قرار مي گيرد گسترش يابد . اگر چه دندانه داركردن ( notching ) ، صحافي كتاب را تقويت مي كند ، اما چسب اضافي اين عيب را دارد كه قابليت بازشوندگي كتاب را كاهش مي دهد .
architectural binding
شكلي از صحافي تزييني كتاب كه در طول سده ي شانزدهم رواج داشت و در آن ، رويه ي زبرين جلد با ستون هاي معماري گونه در هر دو طرف تزيين مي شد . اين ستون ها پايه ي يك طاق يا درگاه قوسي شكل را كه در بالا واقع شده بود تشكيل مي دادند . در زير اين طاق ، عنوان كتاب بر روي يك قاب به نمايش درمي آمد ، و روي هم رفته سبك تزيين جلد هيچ ارتباطي با محتواي اثر نداشت . نيز نگاه كنيد به : cathedral binding
نوعي صحافي قابل گسترش براي آزادبرگ ها كه در آن ، ميله هاي پيچي ( معمولاً از جنس فلز يا پلاستيك ) در سوراخ هايي كه ( به منظور افزودن يا برداشتن تك تك برگ ها ) از قبل در برگ ها ايجاد شده اند ، وارد مي شوند . از اين شيوه اغلب براي موادي استفاده مي شود كه به روزآمدسازي متوالي نياز دارند . صحافي ميله اي را نمي توان مثل صحافي كلاسوري به صورت كاملاً هموار باز كرد .
publisher's binding
صحافي موجود بر روي كتاب يا اثر انتشاراتي ديگر ، به همان صورتي كه ( در اصل توسط ناشر منتشر شده و ) براي فروش در كتابفروشي هاي انتفاعي در نظر گرفته شده ، و معمولاً يك صحافي پوسته اي پارچه اي است . همه ي نسخه هاي يك ويراست در يك زمان ، يا حتي توسط يك صحافيخانه ي واحد پوسته گذاري نمي شوند؛ در نتيجه اين امر ممكن است به تفاوت هاي ناچيزي در ظاهر يك ويراست واحد منتهي شود . مترادف با : edition binding trade binding مقايسه كنيد با : popular edition prelibrary binding
كتابي كه در آن يك نقشه يا تصوير ، تعدادي از برگ ها ، يا يك بخش كامل ، به شكل نادرست تاخورده ، به ترتيب نادرست جمع آوري شده ، به شكل سر - و - ته و وارونه صحافي شده ، يا حذف گرديده است . در صورتي كه چنين نسخه اي توسط كتابفروش يا مشتري خرده پا برگشت بخورد ، ناشر معمولاً يك نسخه ي جايگزين براي او مي فرستد .
limp binding
كتابي كه بدون مقواي جلد و با چرم ، كاغذپوست ، يا روكش هاي پارچه اي انعطاف پذير ( خط دار يا بدون خط ) صحافي شده . اين سبك عمدتاً براي سررسيدنامه ، دفتر خاطرات ، آثار مذهبي ، و منظومه هاي سـَبـُك به كار مي رود . squares در صحافي نرم معمولاً از لبه هاي جزوه ها - نسبت به صحافي معمولي - فراتر مي روند . مقايسه كنيد با : flexible binding نيز نگاه كنيد به : Yapp binding
كتابي با پوشش پارچه يا چرم كه با ماده اي صحافي شده كه به راحتي خم مي شود - برخلاف مقواهاي سفتي كه در اكثر ويراست هاي سخت جلد به كار برده مي شوند . مترادف با : flex - cover مقايسه كنيد با : limp binding softcover نيز نگاه كنيد به : Bible style
اثر انتشاراتي چاپي كه بدون صحافي يا جلد ، يا در حالتي كه جلد آن كنده شده ، منتشر مي شود . پيش از قرن نوزدهم ، كتاب ها به شكل جْزوُك هاي چاپي فروخته مي شدند ، تا بنا به دلخواه و نظر خريدار ، صحافي شوند . نيز به شماره اي از يك ادواري يا بخشي از يك پيايند گفته مي شود كه نهايتاً ( همراه با شماره ها يا بخش هاي ديگر ) صحافي خواهد شد و به شكل يك مْجلد در خواهد آمد . مقايسه كنيد با : disbound loose
سبكي در صحافي كه در ايتاليا از سال هاي حدود 1560 - 1500 رواج داشت . در اين سبك ، مركز صفحاتي كه جلد كتاب را تشكيل مي دهند ، به شكل يك سكه يا مدال ، برجسته كوبي مي شوند . تزئينات ايجادشده ممكن است بدون رنگ بمانند ، يا با مركب ، سيم ورق يا زرورق زينت داده شوند . مترادف با : plaquette binding مقايسه كنيد با : centerpiece
سبكي در صحافي كتاب كه در آن ، شيرازه و گوشه ها با ماده اي متفاوت از جوانب پوشانده مي شوند و اين كار به منظور افزايش دوام صحافي انجام مي گيرد . مقايسه كنيد با : full binding quarter binding three - quarter binding نيز نگاه كنيد به : half cloth half leather
نوعي صحافي كه در آن جلدها ، حتي بعد از آن كه اوراق و جزوك ها به هم متصل شده اند ، برش مي خورند . اكثر كتاب هاي جلد كاغذي « ترازجلد » ( flush cover ) هستند . مقايسه كنيد با : extended binding نيز نگاه كنيد به : cut flush
Yapp binding
شكلي از صحافي چرمي نرم ، با گوشه ها و زواياي گِردشده كه لبه هاي جْزوُك ها را ( گاهي به اندازه ي نصف قطر بدنه ي متني كتاب ) مي پوشاند و به نام « ويليام ياپ » نامگذاري شده ( كه از اين روش در انجيل هاي جيبي كه در اواسط سده ي نوزده در انگلستان فروخته مي شد استفاده كرد ) . مترادف با : circuit edges divinity circuit edges divinity edges
مؤسسه اي كه يك يا چند نوع صحافي را انجام مي دهد . برخي از نظام هاي كتابخانه اي و كتابخانه هاي بزرگ داراي صحافي خاص خود هستند كه معمولاً كارها در آنجا بر مبناي " آماده سازي فني متمركز " انجام مي شود . در كتابخانه هاي كوچك تر ، موادي كه نياز به صحافي يا تجديد صحافي دارند ( شماره هاي قديمي ادواري ها ، ويراست هاي با جلد كاغذي ، و . . . ) به يك صحافي غيرسازماني فرستاده مي شوند . نيز نگاه كنيد به : library binder
فرايند استفاده از منابع كتابنگاشتي براي اطمينان از اين كه يك پديدآورنده واقعاً وجود دارد ، يا اطمينان از شكل صحيح يك نام يا عنوان صحيح يك اثر ، كه معمولاً پيش از سفارش دادن يا فهرستنويسي يك فقره براي يك مجموعه ي كتابخانه اي انجام مي شود . مقايسه كنيد با : pre - order searching در مفهوم عام تر ، عبارت است از بررسي حقيقت يا دقت هر نكته يا گزاره ، معمولاً از طريق مشاوره با يك منبع اطلاعاتي موثق .
در فيلم ، ويديو ، و تلويزيون ، عبارت است از يك گفتار ، توضيحيه ، يا متن آماده شده كه به وسيله ي شخصي كه برروي صفحه ديده نمي شود ، قرائت مي گردد . اين شيوه به شكل گسترده اي در تبليغات مورد استفاده قرار مي گيرد . در فيلم هاي مستند ، نام گوينده معمولاً در عنوان بندي ذكر مي شود .
متن و/ يا تصويري كه در كتاب يا نشريه ي ديگر ، در صفحات مقابل به هم چاپ مي شود ، و معمولاً تأثير بصري آن به گونه اي است كه گويي بر روي يك صفحه چاپ شده . مقايسه كنيد با : double plate
ورقه اي از فيلم شفاف ( معمولاً در قطع 27 . 5*21 سانتيمتر ) كه متن و/ يا تصويرهايي به صورت رنگي يا سياه و سفيد بر روي آن چاپ شده و براي نمايش دادن بر روي يك صفحه ي بزرگ نمايش ( با استفاده از « پروژكتور اُوِرهد » يا « دوربين اسناد » ) مورد استفاده قرار مي گيرد . « نرم افزارهاي ارائه » جايگزين صفحه طلق هاي اُوِرهد شده اند ، ولي سخنران آماده ، از صفحه طلق نيز به عنوان نسخه ي پشتيبان استفاده مي كند تا در صورت نقص و ازكارافتادگي تجهيزات يا شبكه ، بتواند سخنراني خود را به خوبي ارائه دهد . مترادف با : overhead transparency مقايسه كنيد با : overlay
screen saver
برنامه اي كاربردي كه تصوير به نمايش درآمده بر روي نمايشگر رايانه را پاك مي كند ، يا الگويي دائماً متغير را جايگزين آن مي نمايد ، تا از « سايه دارشدن » ( ghosting= نقش افتادن دائمي يك تصوير ثابت بر روي نمايشگر ) آن جلوگيري كند . بيش تر صفحه رهان ها را مي توان طوري تنظيم كرد كه بعد از مدت معيني كه از سكون صفحه ي نمايش گذشت ، شروع به كار كنند و تا حركت موشواره يا فشردن يك كليد و احياي تصوير اصلي ، بر روي صفحه ي نمايشگر ، فعال باشند .
نقطه اي در متن كه در آنجا يك صفحه پايان مي يابد و صفحه ي بعد آغاز مي شود ، و در بيش تر نرم افزارهاي واژه پرداز با يك خط شكسته ي افقي در طول صفحه نمايش نشان داده مي شود . نيز نگاه كنيد به : window orphan
در نشر مجلات تخصصي ، شماره ي صفحات غالباً با اولين صفحه ي اولين شماره ي يك دوره آغاز مي شود ، و تا آخرين صفحه ي آخرين شماره ي آن دوره ادامه مي يابد . اين بدان معنا است كه شماره ي صفحه در هر شماره ( به استثناي شماره ي اول هر دوره ) از جايي كه در شماره ي قبلي به انتها رسيده ، ادامه مي يابد . از آنجا كه اكثر مجلات تخصصي به شكل فصلي منتشر مي گردند و به صورت مجله هاي سالانه صحافي مي شوند ، شماره گذاري دنباله دار صفحات ، يافتن يك مقاله بر مبناي شماره ي صفحه ي مربوط در هر دوره را براي كاربر آسان تر مي كند . مقايسه كنيد با : magazine pagination
شماره گذاري صفحات يك ادواري ، كه با عدد يك در صفحه ي آغازين هر شماره شروع مي شود . صفحات مجلات عمومي و صنفي معمولاً به اين شيوه شماره گذاري مي شوند ، و مكان يابي مقاله اي خاص در يك دوره ي صحافي شده با استفاده از شماره ي صفحات ( در مقايسه با اثري كه از شيوه ي مجله ي تخصصي در شماره گذاري صفحات آن استفاده شده ) دشوارتر مي گردد .
شماره گذاري صفحات هر دوره يا بخش از يك مجموعه ، يا هر شماره ي يك دوره ي واحد از يك ادواري ، با توالي ترتيبي جداگانه ، كه با عدد يك شروع مي شود . مقايسه كنيد با : continuous pagination نيز نگاه كنيد به : magazine pagination
شكل بسيار محكمي از جلد مقوايي كه از صفحه هاي بسيار فشرده ي فيبرهاي گياهي خميرشده ساخته ، و سپس روكش مي شود .