واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 92
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
فرايند آماده سازي ماشين چاپ براي كارهاي تيراژدار ، از جمله تنظيم فورم ها يا لوح ها به منظور توليد يك چاپ يكشكل و يكپارچه .
صحاف تجاري كه در برآوردن نيازهاي كتابخانه ها از نظر صحافي متخصص است . بيش تر كتابخانه ها مرتباً بايگاني شماره هاي پيشين ادواري هايشان را براي صحافي در مجلدهاي سالانه ، نزد صحاف كتابخانه مي فرستند . ممكن است براي فقره هاي پرمصرف و كتاب هاي جلد كاغذي تجاري نيز به صحافي ويژه نياز باشد . صحاف هاي كتابخانه در « مؤسسه ي صحافي كتابخانه اي » سازماندهي شده اند . نيز نگاه كنيد به : library binding
facsimile binding
صحافي با هدف تكرار هر چه دقيق تر از صحافي ويراست قبلاًمنتشرشده از يك اثر ، يا از يك سبك قديمي در صحافي ( كه در دوره اي كه اثر مذكور ، ابتدا در آن دوره منتشر شده ، مرسوم بوده ) .
پوشش بيروني يك مجلد از اوراق چاپي يا سفيد . كتاب هايي كه با جلد سخت منتشر مي شوند با مقواهايي صحافي مي شوند كه با پارچه يا مواد ماندگار ديگر پوشانده شده . در گذشته براي صحافي كردن نسخ چاپي و خطي از چرم استفاده مي شد ، ولي امروزه از چرم عمدتاً در صحافي دستي استفاده مي شود . كتاب هايي كه با رويه ي كاغذي صحافي مي شوند " جلد كاغذي " نام دارند . نيز به فرايند به هم پيوستن اوراق يا جزوه هاي يك اثر به وسيله ي دوختن يا كوك زدن ، يا با زدن چسب به عطف ، و سپس الصاق يك رويه با دست يا با دستگاه تحت نظارت صحاف ماهر نيز اطلاق مي شود . در كتابخانه هاي بزرگ ، صحافي ممكن است در داخل كتابخانه انجام شود . كتابخانه هاي كوچك تر معمولاً منابع خود را به صحافي بازار آزاد مي فرستند . در هر حال ، اكثر كتابخانه ها از خط مشي صحافي مشخصي پيروي مي كنند . كوته نوشت : bdg نيز نگاه كنيد به : adhesive binding antique binding architectural binding case binding cathedral binding cloisonne conservation binding cottage binding custom binding easel binding extended binding flexible binding flush binding lmitation binding jewelled binding library binding limp binding mechanical binding papier mache binding prelibrary binding publisher's binding rebinding reinforced binding relieve binding
نوعي صحافي ، معمولاً با چرم ، كه با نشان ها يا با علائم خانوادگي تزيين مي شد تا نشان دهنده ي اصل و نسب سلطنتي يا اشرافي مالك اصلي كتاب باشد .
نوعي صحافي ماشيني كه در آن ، يك رديف از دندانه هاي پلاستيكي خميده و متصل به هم وارد سوراخ هاي ايجادشده در طول لبه ي صحافي اوراق يك اثر مي شوند و آن اوراق را به شكل يك مجلد واحد درمي آورند . اين شيوه براي صحافي سالنامه ها ، دستورنامه هاي آزمايشگاهي ، دستورنامه هاي آموزشي ، و كتاب هاي تمرين ، كه براي استفاده ي راحت بايد آن ها را كاملاً باز كرد ، كاربرد دارد . اگر شيرازه ي پلاستيكي به اندازه ي كافي پهن باشد ، عنوان را مي توان بر روي آن نيز چاپ كرد . مقايسه كنيد با : spiral binding loose - leaf
صحافي ساخته شده از چرمي كه نرم شده ، سپس قالبگيري و بعد ، عميقاً برجسته كاري شده . اين شيوه در انگلستان قرن نوزدهم براي عرضه ي طرح هايي كه منعكس كننده ي احياي سبك گوتيك در دوره ي ويكتوريايي بودند به كار مي رفت . در زبان ايتاليايي ، relievo به معناي « برجسته » مي باشد . نيز نگاه كنيد به : papeir mache binding
صحافي قالبي قرن نوزدهم كه با مخلوطي از الياف كاغذ ، گچ سفيد ، و احتمالاً آنتيموان انجام مي شد و در چهارچوب محكمي ( كه معمولاً از فلز ساخته مي شد ) شكل مي گرفت . طرح ها عمدتاً به رنگ سياه ( گاهي به شكل يك شبكه بندي روي يك زيركار متاليك يا قرمز ) بودند و سبك گوتيك احياشده ي دوره ي ويكتوريا در هنرهاي تزييني را منعكس مي كردند . اين شيوه ، كه به ثبت انحصاري شركت بريتانيايي « جكسون و پسران » رسيده ، به شيرازه ي چرمي نياز داشت . نيز نگاه كنيد به : relievo binding
سبكي در صحافي كتاب كه از قرن دوازدهم تا پانزدهم در اروپا رواج داشت . در اين شيوه ، صفحات جلد با مخمل و/ يا ابريشم زربفت پوشيده مي شوند و معمولاً با سگك طلا يا نقره تزيين مي گردند . در قرون شانزده و هفده ، صحافي با ابريشم و مخمل گلدوزي شده رواج داشت . از آنجا كه الياف فاخر ، شكننده هستند و به مرور زمان دچار فساد مي شوند ، نمونه هاي اندكي از اين نوع صحافي كه وضعيت خوبي داشته باشند به جا مانده اند .
شكلي از صحافي كتاب كه در آن يك پوشش سخت به نام پوسته ، متشكل از دو مقوا و يك توكاره كه با پارچه ، چرم ، يا كاغذ پوشانده شده ، جدا از كتاب توليد مي گردد و سپس به آن چسبانده مي شود . فرايند اتصال پوسته به جزوه هاي دوخته و چسب خورده كه با چسباندن آسترهاي بدرقه به مقواها انجام مي شود پوسته گذاري ( casing - in ) ناميده مي شود . نيز نگاه كنيد به : recased
imitation binding
نوعي صحافي امروزي كه در سُبكي انجام مي شود كه هدف از آن ، ايجاد شباهت زياد با سبك صحافي قديمي تر مي باشد .
نوعي از « صحافي ناشر » كه ( معمولاً با افزودن نوار پارچه اي به هر يك از لولاها و استفاده از نخ محكم تر براي دوختن جْزوُك ها ) قوي تر شده ، اما به حد استانداردهاي « صحافي فوق كتابخانه اي » نمي رسد .
adhesive binding
اصطلاح عام براي روش هاي صحافي كه در طي آن ها ، اوراق به وسيله ي چسب قوي كه مستقيماً به عطف دسته ي اوراق ماليده مي شود ، به هم متصل مي شوند . اين كار معمولاً پس از آجيده كردن شيرازه ، ولي گاهي پس از دوختن جزوه ها انجام مي شود . معمول ترين چسب هاي مورد استفاده عبارت اند از چسب حيواني ، چسب حرارتي ، و پلي وينيل استات ( پي وي اِي ) . مترادف با : threadless binding unsewn binding نيز نگاه كنيد به : double - fan adhesive binding notched binding otabind perfect binding
نوعي از صحافي ته چسب كه در آن ، لبه ي صحافي بدنه ي كتاب ، ابتدا در يك جهت و سپس در جهت ديگر mill و پهن مي شود و در هر دو حال از چسب ديرخشك استفاده مي شود ، و مي گذارند كه چسب نهايتاً تا سه چهارم ميليمتر در بين ورق ها نفوذ كند ، طوري كه هر برگه به برگ ديگر مي چسبد . اين شيوه براي كتاب هايي كه ضخامت بدنه شان بيش از 5 سانتيمتر باشد عملي نيست . استقامت صحافي ته چسب هواخشك را مي توان با دندانه داركردن لبه ي صحافي افزايش داد ، اما نقص اين شيوه آن است كه محدوديت در بازشوندگي كتاب را موجب مي شود . مقايسه كنيد با : perfect binding
secondary binding
وقتي تخمين فروش احتمالي يك كتاب جديد دشوار باشد ، ناشر ممكن است تصميم بگيرد يك ويراست را در چند نوبت و در يك دوره ي چندساله ، صحافي كند . رنگ يا كيفيت مواد صحافي و حرفنويسي بر روي شيرازه ، ممكن است در يك نوبت با نوبت ديگر ، اندكي متفاوت باشد . براي تشخيص صحافي اوليه از صحافي هاي بعدي ، بايد ( در صورت امكان ) ترتيبي را كه مجموعه هاي مختلف كتاب در آن صحافي شده بوده اند ، تعيين كرد . مقايسه كنيد با : remainder binding
مجلد خودپوش ، يا با صحافي كاغذي كه در آن ، برگ هاي يك ادواري يا جزوه ، به جاي چسب خوردن يا دوخته شدن ، با بخيه ي سيمي يا سوزن دوخت ، به هم وصل مي شوند .
نوعي از صحافي كه در آن ، صفحات جلد با طرح هايي پوشانده مي شوند كه با استفاده از طلا يا نقره كار شده و سنگ هاي قيمتي يا شبه قيمتي در آن طرح ها نشانده شده اند ، و معمولاً با سگكي كه به همان شيوه تزيين شده همراه است تا اوراق كاغذپوست ( متن كتاب ) را محكم در كنار هم نگه دارد . از قرن ششم به بعد و در قرون وسطي ، اين سبك توسط كليساي كاتوليك و اعضاي صاحب نام آن براي تزيين كتاب هاي نيايشي مورد استفاده قرار مي گرفت . استفاده ي سخاوتمندانه از مواد گرانقيمت به جاي آن كه نشانه ي فخرفروشي و تظاهر باشد ، نوعي پارسايي و پرهيزكاري ديني به شمار مي آمد ، و رنگ گوهرهاي مورد استفاده ، هر يك غالباً معنايي نمادين داشتند . نمونه هاي نادري كه تاكنون بر جاي مانده اند ، به بهايي بسيار گران در حراجي ها دست به دست به فروش مي رسند .
conservation binding
صحافي يا صحافي مجدد به منظور تضمين بقاي طولاني مدت نسخه ي خطي يا كتاب ، ضمن حفظ انسجام حالت اصلي - دربرابر صحافي يا صحافي مجددي كه به خاطر شكل ظاهري يا افزايش دوام ، بدون درنظرگرفتن مقاصد حفاظتي انجام مي شود .
سبكي از صحافي كه براي كتاب هاي حقوق مورد استفاده قرار مي گيرد و در آن ، صفحات جلد با چرم يا چرم مصنوعي به رنگ نيمه روشن تا روشن پوشانده مي شوند و دو نوار با رنگ متضاد و تيره تر ( معمولاً قرمز ، سبز ، يا آبي تيره ) بر روي شيرازه قرار مي گيرند .
شكلي از صحافي كه در آن ، برگ هاي نشريه توسط نوعي از سازوكار ( معمولاً سيم يا حلقه هاي پلاستيكي يا فلزي كه از درون سوراخ ها يا شكاف هاي ايجادشده در امتداد حاشيه ي عطف و موازي با لبه ي صحافي گذرانده شده ، يا جاي داده شده اند ) به هم متصل مي شوند تا بازشدن كامل آن مجلد را ميسر كنند . اين گروه ، صحافي آزادبرگي ، صحافي فنري ، و صحافي سيمي را شامل مي شود .
اصطلاحي كه در بازار كتاب هاي قديمي به كار مي رود و اشاره به كتابي دارد كه داراي همان صحافيي است كه اول بار با آن منتشر شده و اگر كتاب ، كهنه باشد ، ممكن است نشانه هاي روشن فرسودگي را بر خود داشته باشند . نيز نگاه كنيد به : rebinding
hand - binding
هنر و فن صحافي كتاب ها با دست و بدون كمك ماشين . دستنوشته هاي قرون وسطايي و كتاب هاي چاپي قديمي ، با جلد چوبي پوشيده با چرم ، و به وسيله ي دست صحافي مي شدند . امروزه ويراست هاي تجاري ، صحافي پوسته اي مي شوند و صحافي دستي به كتاب هاي فاخر محدود شده است .
quarter binding
سبكي از صحافي كتاب كه در آن ، شيرازه با ماده اي متفاوت از طرفين ( و معمولاً با پوشش بادوام تري مثل چرم ) و اغلب با رنگ هاي متفاوت صحافي مي شود؛ پهناي صحافي نيز از يك هشتم از پهناي صفحات جلد تجاوز نمي كند . مقايسه كنيد با : full binding half binding three - quarter binding نيز نگاه كنيد به : quarter leather
روشي سريع و نسبتاً ارزان در صحافي ته چسب كه در آن ، لبه ي صحافي بدنه ي متن ، آجيده مي شود تا از برگ ها ، مجموعه اي به دست آيد و سپس اين مجموعه ، داراي سطح ناهموار شود ، چسب زودخشك به اين سطح ناهموار زده مي شود و پوسته يا جلد ، بدون دوختن يا زدن لايه ي پشتي ، به بدنه متصل مي شود . تقريباً همه ي كتاب هايي كه با جلد كاغذي منتشر مي گردند به اين شيوه صحافي مي شوند . از اين شيوه براي بعضي ويراست هاي ويژه ي سخت جلد ( مثلاً ويراست هاي باشگاه كتاب ) نيز استفاده مي شود . دوام اين نوع صحافي به استحكام چسب و قابليت آن در حفظ انعطاف پذيري در طول زمان بستگي دارد ، و معمولاً دوام آن به اندازه ي صحافي دوخته شده يا كوك خورده نيست . مقايسه كنيد با : Otabind نيز نگاه كنيد به : double - fan abhesive binding hot - melt notched binding
كتابي كه با توجه به مشخصات مورد نظر مالك آن يا برطبق نظر سوداكار ، يا طبق رهنمودهاي خاص از جانب ناشر ، صحافي شده .
نوعي صحافي سيمي يا فنري كه با جلدهاي گسترده و سخت طراحي شده تا قابليت تاشدن به عقب و تشكيل يك قاعده ي مثلثي شكل را داشته باشد و بتوان كتاب يا دفتر يادداشت را در هنگام باز شدن ، به حالت عمودي ايستاند ، به صورتي كه شيرازه در ارتفاعي بالاتر قرار گيرد . در اين نوع از صحافي ، خطوط متن به صورت موازي با شيرازه چاپ مي شوند ، برگه ها ، به جاي از اين سو به آن سو ، به بالا ورق مي خورند .
سُبكي در صحافي كتاب كه در آن ، شيرازه و گوشه ها با موادي متفاوت با دو طرف ( معمولاً با پوشش مقاوم تري ، مثل چرم ) ، صحافي مي شوند . اين نوع صحافي شبيه به « نيم صحافي » است ، با اين استثنا كه گوشه ها بزرگ ترند و موادي كه شيرازه را مي پوشانند تا نيمي از پهناي صفحات جلد را در بر مي گيرند . مقايسه كنيد با : full binding quarter binding
مجلد ناقص يا معيوبي كه با همان وضعيتي كه به وسيله ي صحاف دريافت شده ، صحافي مي شود و اين كار معمولاً بر طبق دستورهاي مشخصي كه كتابخانه در برگه ي صحافي داده ، انجام مي گيرد .
شكلي از صحافي ماشيني كه در آن ، يك حلقه ي مارپبچي سيمي يا پلاستيك سخت از سوراخ ها يا شكاف هاي ايجادشده در لبه ي صحافي جلد و برگ هاي يك اثر انتشاراتي گذرانده مي شود تا آن ها را در كنار هم نگه دارد . از اين نوع صحافي عمدتاً براي گزارش ها ، دستورنامه ها ، كتاب تمرين ها ، و دفترچه هاي يادداشت كه حاوي صفحات سفيد يا خط كشي شده هستند استفاده مي شود . صحافي فنري به راحتي و به صورت كامل باز مي شود . مترادف با : coil binding مقايسه كنيد با : comb binding نيز نگاه كنيد به : loose - leaf
صحافي كتاب هاي جديد به منظور تأمين استانداردي از ماندگاري كه نسبت به صحافي سخت جلد معمول ناشر ، در درجه ي بالاتري است . در اين نوع صحافي ، يك طرح گرافيكي شبيه به طرح گرافيكي صحافي اصلي ، معمولاً بر روي جلد رويي نقش مي شود . در كتابخانه هاي عمومي ، « فوق صحافي » ( prebinding ) بطور وسيعي در كتاب هاي كودكان ( كه بايد فرسايش سنگيني را تحمل كنند ) به كار مي رود . استانداردهاي « فوق صحافي » ( كه توسط « مؤسسه ي صحافي كتابخانه اي » منتشر شده ) جزوُك هاي تمام دوزي شده ، شيرازه ي گردشده و پشت كوبي شده ، و لولاهايي را كه به جاي كاغذ از پارچه ساخته شده اند ، شامل مي شوند . مقايسه كنيد با : library edition نيز نگاه كنيد به : Bound To Stay Bound