واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
نوع ، شيوه ، يا سبكي در ادبيات ، موسيقي ، فيلم ، يا هنر . نقد « ژانر » با ارسطو آغاز شد كه ادبيات را به سه مقوله ي اصلي تقسيم كرد : نمايشي ، حماسي ، و غنايي . در داستان ، ژانرها مبتني هستند بر فرم ( رمان ، داستان كوتاه ، . . . ) ، درونمايه ( مسيحي ، فانتزي ، وحشت ، رمزآلود ، رمانس ، علمي تخيلي ، وسترن ، . . . ) ، يا قالب بندي ( رمان گرافيكي ) . نيز نگاه كنيد به : subgenre نيز نقاشيي كه موضوع آن ، يك شخص ( مانند چهره ) ، يك شيء ( مانند طبيعت بيجان ) ، يا صحنه اي از زندگي روزمره است ، و نه درونمايه اي كه از تاريخ ، اسطوره ها ، تخيل ، و . . . گرفته شده باشد . در عين حال ، « اثر ژانري » ( genre piece ) نوعي از اثر ادبي است كه موضوع آن ، اشخاص و وقايعي از زندگي هر روزه هستند .
گروه فرعي از رده ي موجود در ادبيات يا هنر ، كه مشخصه هاي متمايزكننده ي خاص خود را دارد؛ مانند « داستان پليسي » در « ژانر رمزآلود » .