واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 421
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
سازمانِ عضويتي ، متشكل از گروهي از كتابداران ، مديران كتابخانه ، و ديگر اشخاص دست اندركار كتابخانه ها ، كه به صورت دوره اي باهم ملاقات مي كنند تا درباره ي موضوعات مورد علاقه ي حرفه اي شان بحث كنند . انجمن هاي كتابخانه ها مسئولان را انتخاب مي كنند ، كنفرانس هايي برگزار مي نمايند ، كميته هايي را براي بررسي موضوعات خاص تعين مي كنند ، خبرنامه و مجلات خاص حرفه را منتشر مي كنند ، و حق عضويت ها را براي حمايت از فعاليت هاي سازمان ، به حساب مي گذارند . بزرگ ترين انجمن كتابخانه ها در ايالات متحده « انجمن كتابخانه هاي امريكا » ( آلا ) است . همتايان اين انجمن در كانادا و بريتانيا عبارت اند از « انجمن كتابخانه هاي كانادا » ( سي ال اي ) و « مؤسسه ي رسمي حرفه مندان كتابداري و اطلاع رساني ( سايليپ ) . نيز نگاه كنيد به : ASIST SLA
اين انجمن كه در سال 1977 پايه گذاري شد ، سازماني از مديران كتابخانه هاي پزشكي در بيش از 140 دانشكده ي پزشكي معتبر در ايالات متحده و كانادا است و به " انجمن كالج هاي پزشكي امريكا " تعلق دارد . هدف اين انجمن زمينه سازي براي ارتقاي سطح كتابخانه هاي آكادميك علوم بهداشت و اطمينان از كسب مهارت هاي اطلاعاتي لازم از سوي دست اندركاران بهداشت براي ارائه ، آموزش ، و پژوهش در حوزه ي مراقبت هاي بهداشتي كيفيت مند مي باشد . براي اتصال به سرا صفحه ي " انجمن كتابخانه هاي آكادميك علوم بهداشت " اينجا را كليك كنيد .
انجمن حرفه اي اصلي كتابداران و كتابخانه هاي عمومي و آكادميك در ايالات متحده ، كه در اكتبر 1876 توسط گروهي از رؤساي كتابخانه ها ( 90 مرد و 13 زن ) و از جمله " ملويل ديويي " در فيلادلفيا پايه گذاري شد . " آلا " انجمني از انجمن ها است كه در قالب بخش هايي سازماندهي شده و هر بخش داراي مسئولان ، بودجه ، و برنامه هاي خاص خود مي باشد . " آلا " ارتباط نزديكي با بيش از 50 شعبه ي ايالتي و منطقه اي خود دارد . اين انجمن همچنين متكفل ميزگردهايي در موضوعات و مسائل ويژه است و به ديگر سازمان هاي مستقل كتابخانه اي وابسته مي باشد . پرخواننده ترين ادواري هايي كه از سوي " آلا " منتشر مي شوند عبارت اند از مجله ي حرفه اي American Libraries و نشريه ي مروري Booklist . براي ديدن سياهه ي كامل خبرنامه ها ، نشريات و محلاتي كه به وسيله ي شاخه هاي مختلف " آلا " منتشر مي شوند اينجا را كليك كنيد . براي اتصال به سراصفحه ي " آلا " اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : ALA Allied Professional Association Association des bibliothecaires francais Canadian Library Association Library Association ( UK ) بخش هاي " آلا " عبارت اند از : انجمن كتابداران آموزشگاهي امريكا انجمن مجموعه ها و خدمات فني كتابخانه اي انجمن خدمات كتابداري براي كودكان انجمن امنا و حاميان كتابخانه ها انجمن كتابخانه هاي دانشكده اي و پژوهشي انجمن نهادهاي كتابخانه اي تخصصي و تعاوني انجمن اداره و مديريت كتابخانه ها انجمن فناوري كتابداري و اطلاع رساني انجمن كتابخانه هاي عمومي انجمن خدمات مرجع و كاربران انجمن خدمات كتابخانه اي به نوجوانان
" اِيلا " كه در سال 1979 پايه گذاري شد ، وابسته به " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است و اعضاي آن را افراد و مؤسساتي تشكيل مي دهند كه زمينه سازي براي ايجاد ، اداره و ارتقاي مجموعه ها و خدمات كتابخانه اي براي بوميان امريكايي ، بويژه منابع اطلاعاتي و فرهنگي مورد نياز در اتراقگاه ها و جوامع مربوط به بوميان امريكايي و آلاسكايي را در دستور كار خود دارند . " اِيلا " فصلنامه ي AILA Newsletter را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي " اِيلا " اينجا را كليك كنيد .
Association of Research Libraries ( ARL )
اين انجمن كه در سال 1932 پايه گذاري شد ، سازماني از كتابخانه هاي پژوهشي بزرگ مي باشد كه متعهد به اثرگذاري بر تصميم گيري هاي عمده اي است كه بر آينده ي كتابخانه هاي پژوهشي و بر توانمندي آن ها در خدمت مؤثر در راه تأمين نيازهاي دانشجويان ، اعضاي هيئت علمي ، و جامعه ي پژوهشي مؤثرند و اين كار را با ابراز توجه ، تشكيل ائتلاف ، پيشنهاد خط مشي ، و پشتيباني از ابداعات و اصلاحات عملياتي انجام مي دهد . " انجمن كتابخانه هاي پژوهشي " كه وابسته به " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است ، دسترسي به داده پايگاه هاي انحصاري ، مهارت آموزي و مشاوره در مديريت و در برنامه ريزي ، فهرست هاي راهنما ، و آمار مربوط به اعضاي خود را تأمين مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي اين انجمن ، اينجا را كليك كنيد .
اعضاي اين انجمن را كه در سال 1906 پايه گذاري شد ، كتابداران و ديگر حرفه مندان اطلاعاتي مرتبط كه در خدمت حرفه هاي حقوقي در كانون هاي وكلا ، دادگاه ها ، دانشكده هاي حقوق ، جوامع حقوقي ، شركت هاي حقوقي خصوصي ، پيشه هاي حقوقي ، و دولت هستند تشكيل مي دهند . " انجمن كتابخانه هاي حقوق امريكا " در پي ترويج و تقويت ارزش كتابخانه هاي حقوق در ميان جامعه ي حقوقدان و عموم مردم مي باشد ، از حرفه ي كتابداري حقوق پشتيباني مي كند ، و در حوزه ي اطلاعات حقوقي نقش پيشتازانه اي دارد . اين انجمن كه وابسته به " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است از سال 1908 فصلنامه ي " Law Library Journal " را منتشر كرده است . براي اتصال به سراصفحه ي شبكه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد .
بخشي از " انجمن كتابخانه هاي امريكا " از سال 1889 ، كه اعضاي آن را كتابداران آكادميك و پژوهشي تشكيل مي دهند كه براي بهبود كيفيت خدمات در كتابخانه هاي آكادميك ، ارتقاي شغلي و توسعه ي حرفه اي كتابداران آكادميك و پژوهشي ، و پشتيباني از برنامه هاي كتابخانه هاي آكادميك و پژوهشي گرد هم آمده اند . براي اتصال به سراصفحه ي " انجمن كتابخانه هاي دانشكده اي و پژوهشي " اينجا را كليك كنيد . انتشارات اين انجمن از اين قرارند : College & Research Libraries ( C&RL ) College & Research Libraries News ( C&RL News )
American Theological Library Association ( ATLA )
" آتلا " كه در سال1947 پايه گذاري شد ، وابسته به " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است و اعضاي آن را كتابداران ديني ، اشخاص علاقه مند به كتابداري ديني ، و مؤسسات ديني متعهد به ارائه ي برنامه ها ، محصولات ، و خدماتي در پشتيباني كتابداران و كتابخانه هاي مطالعات مذهبي و ديني تشكيل مي دهند . " آتلا " فصلنامه ي ATLA Newsletter را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي " آتلا " اينجا را كليك كنيد .
Catholic Library Association ( CLA )
اين انجمن در سال 1921 پايه گذاري شد و اعضاي آن را كتابداران ، معلمان ، و كتابفروشان مرتبط با كتابخانه هاي كاتوليك و نگارش ، نشر ، و توزيع متون كاتوليكي تشكيل مي دهند . اين انجمن فصلنامه ي Catholic Library World را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي " انجمن كتابخانه هاي كاتوليك " اينجا را كليك كنيد .
اين انجمن كه در سال 1931 پايه گذاري شد ، استقرار ، رشد ، و استفاده از كتابخانه هاي موسيقي و مجموعه هاي موسيقي ، ابزار موسيقايي ، متون موسيقي ، مضبوطات موسيقي ، و مواد مرتبط به صورت چاپي و غيرچاپي را ترويج مي كند . اين سازمان ( كه به « انجمن كتابخانه هاي امريكا » وابسته است ) همچنين تلاش مي كند كتابداري موسيقي ، علم موسيقي ، و نشر موسيقي را پيشرفت دهد . براي اتصال به سراصفحه ي « ام ال اي » اينجا را كليك كنيد .
اين انجمن كه در سال 1965 پايه گذاري شد ، در پي پيشبرد علائق كتابخانه هاي يهودي و ترويج انتشارات مرتبط با كتابشناسي ها ي يهودي است . " انجمن كتابخانه هاي يهودي " مجله ي نيمسالانه ي Judaica Librarianship و فصلنامه ي AJL Newsletter را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد .
" آپالا " كه در سال 1980 پايه گذاري شد ، وابسته به " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است و اعضاي آن را كتابداران و متخصصان اطلاع رساني از نژاد آسيايي / اقيانوسيه اي كه در ايالات متحده استخدام شده اند ، و ديگر افراد علاقه مند تشكيل مي دهند . آپالا سخنگاهي براي بحث درباره ي مباحث و موضوعات مورد علاقه ي كتابداران آسيا/ اقيانوسيه فراهم مي آورد ، ارائه ي خدمات كتابخانه اي به جوامع آسيايي/ اقيانوسيه اي در امريكا را پشتيباني و تشويق مي كند ، كمك هزينه ي تحصيلي در اختيار دانشجويان دانشكده هاي كتابداري آسيايي/ اقيانوسيه اي امريكا قرار مي دهد ، متخصصان علوم اطلاع رساني و كتبداري آسيايي/ اقيانوسيه اي را به كار مي گمارد و آنان را راهنمايي مي كند ، و به زمينه سازي همكاري با ديگر سازمان هايي كه علائق مشترك دارند مي پردازد و فصلنامه ي APALA Newsletterرا نيز منتشر مي كند . براي اتصال به سرا صفحه ي آپالا اينجا را كليك كنيد .
اين انجمن كه در سال 1951 پايه گذاري شد ، شاخه اي از " انجمن كتابخانه هاي امريكا " است كه اعضاي آن را رسانه كاران كتابخانه هاي آموزشگاهي دوره ي ابتدايي و متوسطه و ديگر افراد علاقه مند به ارتقا و گسترش خدمات كتابخانه اي براي كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند . فصلنامه اي " School Library Media Research " و دوماهانه ي " Knowledge Quest " را اين انجمن منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي " انجمن كتابداران آموزشگاهي امريكا " اينجا را كليك كنيد .
انجمن بين المللي حرفه مندان اطلاع رساني كه در مؤسسات آموزشي ، بيمارستان ها و كلنيك هاي چشم پزشكي ، و شركت هاي خصوصي كه مجموعه منابع كتابخانه اي و خدمات آن ها متون مربوط به بينايي را شامل مي شود ، شاغل اند . " انجمن كتابداران علوم بينايي " يك گروه تخصصي موضوعي است كه هم " انجمن دانشكده ها و آموزشگاه هاي بينايي سنجي " و هم " انجمن كتابخانه هاي پزشكي " را دربرمي گيرد . اين سازمان استانداردها و رهنمودهايي براي كتابخانه هاي علوم بينايي ، سياهه ي واحدي از پيايندهاي مرتبط با بينايي ، و سياهه ي هسته مجموعه ي مواد ديداري - شنيداري را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد .
اين انجمن كه در سال 1900 پايه گذاري شد ، قديمي ترين انجمن تجاري كتابفروشان مستقل در ايالات متحده است كه مكان و موقعيت نمايش و خرده فروشي كتاب را دارند . مأموريت اين انجمن تأمين نيازهاي اعضا از راه دفاع ، آموزش ، پژوهش ، و اشاعه ي اطلاعات است . " انجمن كتابفروشان امريكا " فعالانه از سخنراني ، سوادآموزي ، و برنامه هاي غير رايگاني كه كودكان را به كتابخواني تشويق مي كنند ، حمايت مي كند . اين سازمان همچنين يك دستنامه ي سالانه براي خريداران كتاب منتشر مي كند و سايت BookWeb . org را در وب اداره مي كند .
Association for Library Collections and Technical Services ( ALCTS )
يكي از بخش هاي " انجمن كتابخانه هاي امريكا " از سال 1957 ، كه اعضاي آن را كتابداران و ديگر اشخاص علاقه مند به فراهم آوري ، شناسايي ، فهرستنويسي ، رده بندي ، باز توليد ، و حفاظت مواد كتابخانه اي تشكيل مي دهند . براي اتصال به سرا صفحه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد . انتشارات " انجمن مجموعه ها و خدمات فني كتابخانه اي " بدين قرارند : ALCTS Network News ( AN2 ) ALCTS Online Newsletter Library Resources & Technical Services
Association for Recorded Sound Collections ( ARSC )
اين انجمن كه در سال 1996 پايه گذاري شد و اعضاي آن را اشخاص دست اندركار صنعت ضبط و پخش برنامه ، كتابداران ، آرشيوداران ، موزه داران ، كلكسيونر هاي خصوصي ، و مؤسساتي همچون موزه ها ، كتابخانه هاي ملي ، و بنياد ها تشكيل مي دهند . " آرسك " نيمسالانه ي ARSC Journal وفصلنامه ي ARSC Newsletter را منتشر مي كند . براي اتصال به سرا صفحه ي " آرسك " اينجا را كليك كنيد .
Association for Information Management ( Aslib )
يك سازمان غير انتفاعي كه در سال 1924 پايه گذاري شد و اعضاي آن را در جهان ، بيش از 2000 شركت و سازمان خصوصي و دولتي از 70 كشور تشكيل مي دهند ، كه به مديريت كارآمد منابع اطلاعاتي علاقه دارند . اسليب به 14 گروه تخصص موضوعي تقسيم مي شود كه نزديك به60 حوزه ي " رده بندي استاندارد صنعتي " ( سيك ) را زير پوشش مي گيرند ، و در دادن مشاوره به سازمان ها - از شركت هاي كوچك تا شركت هاي بزرگ و نهادهاي دولتي - در موضوعات و مسائل مرتبط با مديريت اطلاعات تخصص دارد . براي اتصال به سرا صفحه ي اسليب اينجا را كليك كنيد . انتشارات اسليب از اين قرارند : Journal of Documentation ( دو ماهانه ) Managing Information ( ده شماره در سال ) Online and CD Notes ( ده شماره در سال ) Performance Measurement and Metrics ( سه شماره در سال ) Program : Electronic Library and Information Systems ( فصلنامه ) Records Management Journal ( سه شماره در سال )
National Association of Government Archives and Records Administrators ( NAGARA ) «
انجمن كشوري از آرشيوداران محلي ، ايالتي و فدرال و مديران ركورد ها ، و افراد علاقه مند به بهبود مديريت ركورد هاي دولتي است كه در سال 1984 تاسيس شده و اعضاي آن را نهادهاي آرشيوي و نهادهاي مديريت ركوردها در سطح محلي ، ايالتي ، و فدرال تشكيل مي دهند . براي اتصال به سراصفحه « ناگارا » اينجا را كليك كنيد .
Association of American Publishers ( AAP )
انجمن تجاري عمده ي ايالات متحده در صنعت نشر كتاب كه در سال 1970 با ادغام " شوراي ناشران كتاب امريكا " ( ABPC ) و " مؤسسه ي ناشران آموزشي امريكا " ( AEPI ) ايجاد شد . اين انجمن كه به وسيله ي يك كميته ي دائمي هدايت مي شود ، در حال حاضر توجه خود را به طيفي از موضوعات عمده و مهم ، مانند دارايي فكري ، فناوري نو و مخابرات ، سانسور و افترا ، آزادي بين المللي نشر ، تأمين مالي براي آموزش و كتابخانه ها ، قوانين و نرخ هاي پستي ، و خط مشي تجارت و ماليات متمركز كرده است . براي اتصال به سرا صفحه ي " انجمن كتابخانه هاي امريكا " اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : Association of American University Presses
اين انجمن كه در سال 1937 پايه گذاري شد ، يك انجمن تجاري است كه نمايندگان بيش از 120 ناشر تخصصي بزرگ و كوچك را كه عمدتاً به دانشكده ها و دانشگاه هاي ايالات متحده و كانادا وابسته اند در برمي گيرد . اعضاي اين انجمن در رشته هاي بسيار متنوعي از جمله هنر و علوم انساني ، علوم اجتماعي ، و علوم فناوري به كار نشر مي پردازند . بعلاوه برخي از آنان كتاب هايي با موضوعات منطقه اي را منتشر مي كنند و برخي ديگر در فهرست انتشارات خود ، داستان و شعر نيز دارند . " انجمن ناشران دانشگاهي امريكا " با اجراي برنامه هاي خود و از طريق نظارت بر قوانيني كه بر ناشران دانشگاهي اثر گذارند ، جذب منابع مالي براي پروژه هايي كه براي ناشران تخصصي سودمندند ، كمك به اعضا در بازاريابي براي انتشارات آنان ، و مهارت آموزي كاركنان اين ناشران ، پيشبرد علائق و اهداف مطرح در عرصه ي نشر تخصصي را دنبال مي كند . براي اتصال به سرا صفحه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد . نيز نگاه كنيد به : Association of American Publishers
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies ( ASCLA )
بخشي از " انجمن كتابخانه هاي امريكا " كه از نمايندگان نهادهاي كتابخانه اي ايالتي ، نهادهاي كتابخانه اي تخصصي ، كتابخانه هاي مستقل ، و تعاوني هاي كتابخانه اي چندگونه تشكيل مي شود . " آسكلا " خبرنامه ي فصلي Interface را منتشر مي كند . براي اتصال به سراصفحه ي اين انجمن اينجا را كليك كنيد .
در تحليل آماري ، عبارت است از سنجش كَمـّي مقدار تفاوت يك متغير با اندازه ي بهنجار و معمول ، كه به صورت مربع واريانس محاسبه مي شود .
چيزي كه به صورت خصوصي ( معمولاً به وسيله ي يك شخص يا شركت انتفاعي ) تحت مالكيت و كنترل است . اين واژه بدان معنا است كه ويژگي ها يا مجوز لازم براي بازتوليد آن چيز ، از دايره ي آگاهي عمومي دريغ داشته شده يا توسط قانون ( حق تكثير يا پروانه ي ثبت نوآوري ) محافظت مي شوند . در رايانش ، يك سامانه ي محيط رابط ، برنامه ، يا فايل كه فقط با اجازه ي مالك يا پديدآورنده قابل دستيابي است - در برابر آن هايي كه بدون محدوديت در دسترس هستند . نيز نگاه كنيد به : licensing agreement
اولين عنصر در ناحيه ي « توصيف ظاهري » ( فيلد300 مارك ) از ركورد كتابنگاشتي ، كه تعداد واحدهاي فيزيكي كه يك فقره از آن ها تشكيل شده ، نام بخصوص آن ماده ، و هرگونه جزئيات ديگر ازنظر حجم اثر ( مثل مدت زمان پخش در مورد مضبوطات صوتي ، فيلم هاي سينمايي ، مضبوطات ويديويي ، و « دي وي دي » ها ) با اعداد عربي در آن مشخص مي شوند .
ابعاد ( بلندا و پهناي ) بدنه ي يك نوع حرف ، كه معمولاً با پونت ( نقطه ) داده مي شود . بيش تر كتاب ها با حروفي در اندازه ي بين 5 تا 22 پونت به چاپ مي رسند . حروف بزرگ تر عمدتاً براي مطالب درشت چاپ مورد استفاده قرار مي گيرند . در ماشين هاي تايپ قديمي ، اندازه ي رايج حروف ، « پيكا » بود . نيز نگاه كنيد به : extract type text type
اندازه ي واقعي صحافي يك كتاب ، كه به اينچ يا سانتي متر ( و مستقل از ابعاد برگ ها يا هر عنصر ديگر ) اندازه گيري مي شود . در فهرستنويسي كتابخانه اي ، اندازه ي دقيق برحسب سانتيمتر ( در ناحيه ي « توصيف فيزيكي » از ركورد كتابنگاشتي ) ارائه مي شود . مترادف با : absolute size مقايسه كنيد با : book size
در صحافي كتاب ، جزوكي دو يا چند برگي كه داخل جزوك ديگري قرار داده مي شود - به نحوي كه تاي عطف هر دو جزوك با يك كوك از نخ دوخته مي شوند . جزوك اندرگذاشت ممكن است وجه بيروني جزوك اصلي را بپوشاند ( و « روي افزوده » ( outsert ) ناميده شود ) ، يا در مركز آن ، يا جايي در ميانه ي آن قرار گيرد . براي گنجاندن كليشه ها ( بدون استفاده از فرايند وقتگير « توچسباني » ) از « اندرگذاري » استفاده مي شود . به نمودار ، نقشه ، يا تصوير كوچكي كه در محدوده ي يك تصوير بزرگ تر چاپ شده ( و معمولاً با حاشيه اي از خط هاي راست محصور گرديده ) نيز اطلاق مي شود . نيز نگاه كنيد به : inset map
سطح صاف كاغذهايي كه يك لايه ي نازك از ماده ي معدني ، مومي ، رزين ، پلاستيك ، يا امولسيون روي آن كشيده شده و اين كار يا در دستگاه كاغذ سازي و پيش از خشك كردن و پرداخت كاغذ ، يا در يك دستگاه اندودگر جداگانه و بعد از توليد ، انجام گرفته است ( بعضي از كاغذ ها با استفاده از هر دو روش ، دو بار اندود مي شوند ) . از كاغذ هاي اندودشده براي چاپ پوستر ، تقويم ديواري ، روپوش كتاب ، جلد مجلات عمومي و كاتالوگ ها ، و ديگر موادي كه در آن ها جزئيات عناصر هنري اهميت دارند ( كتاب هاي هنري ، كاتالوگ هاي نمايشگاهي ، كتاب هاي روميزي ) استفاده مي شود . روكش كاغذ ممكن است گلاسه يا مات باشد . مترادف با : art papers
نويسه اي كه كمي بالاتر از سطر ، نوشته يا چاپ مي شود؛ مثل « عدد فرازين » ( superior numeral ) كه براي اشاره به پانوشت يا پي نوشت مورد استفاده قرار مي گيرد . مقايسه كنيد با : subscript نيز نگاه كنيد به : reference mark