واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 69
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
مدرکی که ویژگیها و موضوع اصلی آن کاملا حفظ شده، ولی به صورت خلاصه تر یا کوتاهتری درآمده باشد.
نوشته ای کوتاه و راهنمای موضوعی غیرانتقادی از مطالب و مفاهیم اصلی یک مدرک. چکیده که اساسا نتیجه یکی از فرایند (Process) های دکومانتاسیون است، بدان قصد تهیه می شود که استفاده کننده اطلاعاتی مجال آن را بیابد که با صرف کمترین وقت و کوشش از محتوای مدارک و مطالب مربوط به رشته تخصصی خود آگاه شود و به مناسبت یا عدم مناسبت اصل مدرک با قلمرو علاقه و کار حرفه ای خود وقوف یابد. برای آگاهی بیشتر
نشریه ای چاپی یا تکثیر شده که نتیجه فرآیند منظم و مستمر دکومانتاسیون بوده و چکیده مقاله ها، جزوه های اطلاعاتی، گزارشهای تحقیقی و خلاصه، مطالب نشریات علمی و تخصصی را شامل باشد. فاصله انتشار این نوع نشریه در کشورهای مختلف و با توجه به دامنه و پوشش موضوعی آن متفاوت است و توزیع آن هم به صورتهای مختلف انجام می گیرد.
Abstract card
برگه ای است معمولا "باندازه استاندارد، شامل چکیده و داده های کتابشناختی(اطلاعات کتابشناسی)
Abstract Journal
→ Abstract bulletin
عمل تهیه و تدوین چکیده ها
Abstracting Journal
→ Abstract bulletin
برنامه و فعالیتی مستمر که مراکز اطلاعات و مدارک و احیانا کتابخانه های تخصصی با تهیه و انتشار و توزیع چکیده ها به قصد اشاعه اطلاعات تخصصی و آگاه کردن استفاده کنندگان از آخرین و جدیدترین اطلاعات مربوط در پیش میگیرند. این خدمت به صورت های گوناگون و به طریق ماشینی یا دستی انجام میگیرد.
متخصصی است تمام وقت یا پاره وقت که برای مراکز اطلاعات و مدارک و احیانا کتابخانه های تخصصی کار چکیده نویسی را انجام میدهد.
نسبت اقلام و داده هایی است که پس از بازیابی ، از دید استفاده کنندگان مربوط شناخته میشود به تعداد اقلام و داده هایی که در موقع بازیابی از نظام به دست می آید.
یک) نوع و چگونگی روشهای بازیابی مدارک و اطلاعات، 2) اجازه و ایجاد تسهیلات لازم در راه استفاده از مدارک و اطلاعات 3) عمل دستیابی به مدارک و اطلاعات از طریق هرگونه نظام نگه داری، قطع نظر از چگونگی نظام آن
صورت یا جدولی از اصطلاحات، توصیفگرها، علایم و نشانه های رده بندی و جز آن؛ که هم راهنمای نمایه ساز است در توصیف داده ها برای کدگذاری و انباشتن اطلاعات، و هم راهنمای جستجوگر است در تربیت و تنظیم پرسشها برای استفاده از نظام نگاهداری و بازیابی اطلاعات.
فاصله زمانی از لحظه انتقال داده به نظام نگه داری اطلاعات تا پایان کار.
اشاعه (پراکندن) مدارک ردیف اول و مدارک ردیف دوم، بدون آنکه توجه به مدارک معینی باشد.
Address
یک) جایگاه ویژه اطلاع در حافظه کامپیوتر 2) نماد (سمبل) ی که محل نگاهداری داده های اطلاعاتی را نشان میدهد
برچسب زدن مواد آماده شده به وسیله کامپیوتر برای نگاهداری و استفاده در نظام نگاهداری و بازیابی
نسخه ای از نشریه که پیش از انتشار، برای بررسی، اظهارنظر، اطلاع یا مقاصد دیگر، نزد اشخاص یا سازمانها فرستاده میشود.
Advertising leaflet
برگه کوچک کاغذ، ورق چاپی تاخورده، شامل مطالبی در معرفی و ترویج و تبلیغ و معمولا برای توزیع رایگان.
یکی از انواع روابط یا "بستگیهای تحلیلی" که دلالت بر نوع کاربرد مفهوم یا اصطلاحی کند.
نوعی از مدرک که دو یا چند موضوع جداگانه را دربر داشته باشد. مثلا مدرکی که درباره حیوانات، درختان و دریاها باشد، از این نوع است.
Alerting service
نوعی از خدمت که به قصد آگاه کردن خوانندگان از مطالب تازه انتشار در مراکز مدارک صورت می گیرد.
موضوعی که با مورد جستجو کاملا بی ارتباط باشد.
مدرکی که اشتباها به جای مدرک دلخواه به دست برسد.
مجموعه نشانه های اختصاری که برای آماده سازی ماشینی اطلاعات معمولا به کامپیوتر داده میشود. این مجموعه میتواند شامل اعداد، ارقام، حروف و کلمات هم باشد.
Alphabetic Coding
→Alphabetic code
فهرست موضوعی الفبایی "پیش هماراسته" که عنوانهای موضوعی آن بصورت مستقیم آمده باشد. مثلا هفت تیر نه: ارتش- جنگ افزارها- هفت تیر مثلا بندپایان نه: زیست شناسی - جانوران
رفع و اصلاح اشکالات و اشتباهات دست نوشت
جابجا شدن حروف یک واژه، یک نام یا یک عبارت، به نحوی که صورت و معتای دیگری پیدا کرده باشد.
مشکلترین و در عین حال مهمترین نوع کتابشناسی است. در این کتابشناسی، منابع مربوط به یک موضوع، رشته یا شخص خاص از جانب یک کتابشناس ذی فن متخصص بررسی، توصیف، معرفی، تحلیل و نقادی میشود. کتابشناسی تحلیلی بهترین ابزار تحقیق علمی است. بررسی عبدالحسین زرین کوب از منابع تاریخی در کتاب " تاریخ ایران بعد از اسلام" از نوع کتابشناسی تحلیلی یا انتقادی است.