واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 11
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
در کار ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، به زبان ساختگی که برای آماده کردن برنامه های کامپیوتری به کار گرفته می شود، زبان برنامه نویسی گویند.
زبانی که نظام اطلاعاتی به توسط آن پاسخ ها را می گوید. این زبان هم می تواند طبیعی باشد و هم ساختگی.
زبانی قراردادی که از زبان طبیعی گرفته شده باشد و توصیفگرها با آن بیان شود و با آن بکار رود.
زبان ساختگی که در نظامهای دکومانتاسیون برای مقاصد نمایه سازی، ذخیره و بازیابی مدارک به کار می رود. برای آگاهی بیشتر
زبانی که برای مقاصد اطلاعاتی، اصوب و قواعد آن پیش از کاربرد وضع شده باشد. این اصطلاح در نقطه مقابل زبان طبیعی ( زبانی که بدان تکلم میکنیم و با آن مینویسیم) به کار می رود.
زبان طبیعی همان زبان رایج و متداول بین مردم است؛ اما در کار بازیابی اطلاعات، هرگاه که جویندگان اطلاعات به اتکای زبان رایج در جستجوی اطلاعات برآیند و نظام اطلاعاتی در ذخیره سازی و نمایه سازی اطلاعات و مدارک از اصول، قواعد، روابط دستوری و ویژگیهای دیگر همین زبان عینا پیروی کرده باشد، زبان طبیعی (در برابر زبان ساختگی ) به کار گرفته شده است.
Technical language
زبان مبتنی بر زبان طبیعی، که برای ادای مقاصد علمی و تخصصی و در زمینه های موضوعی خاص، با حداقل ابهام و با کمک اصطلاحات دقیق به کار گرفته شود.
Machine-oriented Language
زبانی که برای کاربرد و تفصیر ماشین طرحریزی شده باشد و استفاده از آن محتاج به ترجمه و تبدیل از زبان طبیعی به زبان ماشین نباشد.
در نظام های دکومانتاسیون به زبانی ساختگی و قراردادی گفته می شود که برای مقاصد نمایه سازی به کار گرفته می شود. سرچشمع زبان ساختگی همان زبان طبیعی است. میزان تغییرات و تصرفات در زبان طبیعی، نشان دهنده درجه ساختگی بودن زبان نمایه سازی، یا به عبارت دیگر، زبان نظام است.
مدت زمانی که یک استفاده کننده آگاه به روشها و اصول جستجوی اطلاعات، از هنگام پرسش تا هنگام اخذ پاسخ، صرف کند.
فاصله زمانی از لحظه انتقال داده به نظام نگه داری اطلاعات تا پایان کار.